Teritoriju pārvaldība

Izmaiņas autotransporta ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtībā

AgroPols
25.01.2017

Otrdien, 24.janvārī, Ministru kabinets (MK) akceptēja grozījumus 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.858 „Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība", kuri precizēs vairākas normas saistītas ar nodokļu maksāšanu.

Ņemot vērā izdarītos grozījumus Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā un, lai nodrošinātu tajā paredzētos atbrīvojumus no šī nodokļa maksāšanas personām ar invaliditāti, tiek paredzēts, ka atbrīvojums ir piemērojams arī tad, ja personai ar invaliditāti īpašumā ir reģistrēts transportlīdzeklis, kuram kā turētājs ir reģistrēta cita persona bez invaliditātes.

Tāpat likumā noteikts, ka ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa iekasēšanas un administrēšanas kārtību nosaka MK. Grozījumi noteikumos paredz, ka ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā pirms ārvalstī reģistrēta M1 un N1 kategorijas automobiļa izmantošanas ceļu satiksmē Latvijā. Minēto nodokli ir iespējams samaksāt ar maksājumu karti Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) nodrošināto e-pakalpojumu sistēmā vai skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī CSDD kasē. Veicot maksājumu, jārāda transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, transportlīdzekļa pastāvīgās reģistrācijas valsti un laikposmu, kad transportlīdzeklis tiks izmantots dalībai ceļu satiksmē Latvijā.

Noteikumi paredz, ka likumā paredzēto atbrīvojumu no ekspluatācijas nodokļa maksāšanas piemēro, ja transportlīdzekļu reģistrā kā degvielas veids norādīta tikai elektrība.

Lauksaimnieku uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli nemaksā par transportlīdzekli, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta (LAD) līdz kārtējā gada 1.janvārim CSDD iesniegto to komersantu un zemnieku saimniecību sarakstu, kuras apstrādā viņu īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, norādot ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā, neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Savukārt juridiskā persona, kas ieļauta LAD maksājumu saņēmēju datubāzē, veic kravas pašpārvadājumus, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 25 procentu apmērā, pamatojoties uz LAD līdz kārtējā gada 1.janvārim CSDD iesniegto fizisko un juridisko personu sarakstu, norādot ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā, neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Saskaņā ar grozījumiem likumā paredzēts, ka daudzbērnu ģimene par vienu no tās locekļa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli maksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāra gadu 50 procentu apmērā, ja minētais transportlīdzeklis ir reģistrēts kā vieglais pasažieru vai plašlietojuma, kravas transporta kaste vai furgons, ja attiecīgā automobiļa pasažiera sēdvietu skaits pārsniedz četras vietas, autobuss ar pasažieru sēdvietu skaitu līdz 16 vietām, vieglais, kravas vai autobuss speciālais dzīvojamais.

Likumā paredzēto ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu piemēro personai, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai kuras laulātajam apgādībā vai aizbildnībā ir trīs vai vairāk bērni, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un kuri turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, vai personai, kura pati vai kopā ar laulāto veido audžuģimeni, kurā ievietoti ir trīs vai vairāk bērni, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un kuri turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību par vienu no tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli. Ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu piemēro, pamatojoties uz CSDD pieejamo informāciju no Iedzīvotāju reģistra vai informāciju, ko CSDD ir saņēmusi no Izglītības un zinātnes ministrijas par pilngadīgām personām, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību vai ārvalsts iestādes izsniegtu izziņu par pilngadīgām personām, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārvalstī vai arī personai uzrādot derīgu Sabiedrības integrācijas fonda izsniegtu Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karti".

Informāciju sagatavoja Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļa.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana