Arhīvs

Lasīt laidienu no arhīva

AgroPols Katru otro nedēļu kopš 1997.gada līdz 2009.gada jūnijam - 300 laidieni Lauku politikas informatīvais biļetens - aktīvam Latvijas lauku saimniekam, preču ražotājam, uzņēmējam, zemes īpašniekam, lauksaimniecības nozares ierēdnim, sabiedrisko organizāciju dalībniekam, zinātniekam, studentam un žurnālistam.
Viss jaunākais un svarīgākais Latvijas, Baltijas, Eiropas un pasaules lauksaimniecībā!
Laidieni:
AgroZirnis Agropola ziņvēstule vairākas reizes nedēļā no 2004.gada novembra līdz 2009.gada jūnijam - 624 laidieni. Jaunumu ziņvestule par notikumiem agropolitikā un tirgū Latvijā un Baltijā, Briselē un citur Eiropā Laidieni:
Citādie lauki Iznāca 2003.gadā reizi ceturksnī. AgroPola tematiskais pielikums - kā pelnīt laukos, neesot lauksaimniekam? Laidieni:
CukurGrauds Iznāca 2003.gadā reizi ceturksnī - AgroPola tematiskais pielikums laukkopības kultūru un cukurbiešu ražotājiem. Specifiskie KLP mehānismi - kvotas un intervence, pārstrādātāju prasības un pārtikas kvalitāte. Saimnieku pieredze. Laidieni:
EiroZirnis Divas reizes nedēļā no 2003.gada līdz 2004.gada augustam. Ātrās ziņas par jaunumiem ES lauksaimniecībā un tās politikā. Laidieni:
Laidars Iznāca 2003.gadā reizi ceturksnī. AgroPola tematiskais pielikums lopokopības produkcijas ražotājiem. Laidieni:
Latvija ES Reizi mēnesī no 2003.gada janvāra līdz 2004.gada maijam. Pirmsiestāšanās informācija:
o kā darbojas ES tirgus;
o ko nozīmē lauku attīstība;
o kādi jaunumi Eiropas lauku politikā;
o kā veidosies saimnieka ienākumi strādājot ES koptirgū
Laidieni:
Ražība No 2003.līdz 2004.gadam reizi mēnesī Tradīcijām kopš 1989. gada bagātais zinātniski praktiskais žurnāls zemniekam, agronomam, zinātniekam, šajā laikā kā viens no AgroPola pielikumiem. Tradicionālā tematika augkopjiem bagātināta ar specializētu informāciju arī lopkopjiem. Ražība – īpaši koptam tīrumam un laidaram. Laidieni:
x

Paroles atgadināšana