Politika

Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus

Dagnija Muceniece, LR Zemkopības ministrija (ZM)
08.02.2017

Ņemot vērā bīstamās infekcijas slimības - putnu gripas - straujo izplatību Eiropā pēdējā pusgada laikā, Zemkopības ministrija pēc konsultācijām ar Pārtikas un veterinārā dienesta ekspertiem un ornitologiem nolēmusi veikt vairākus pasākumus ar mērķi mazināt riskus putnu gripas ievazāšanai Latvijā.

6.februārī Zemkopības ministrijā notikušajā ekspertu sanāksmē pārrunāta aktuālā informācija saistībā ar putnu gripas straujo un plašo izplatību Eiropas valstīs netālu no Latvijas, uz dienvidiem un dienvidrietumiem no Latvijas ziemojošo ūdensputnu u.c. putnu pavasara migrācijas ceļiem pāri Latvijai, kā arī iespējamajiem slimības apdraudējuma apgabaliem Latvijā, kuros ir potenciāla iespēja izplatīties šai bīstamajai infekcijas slimībai, kas ļoti nelabvēlīgi var ietekmēt putnkopības nozari.

Sanāksmes laikā tika identificēti biotopi un teritorijas, kurās pavasara migrācijas laikā poteciāli var atrasties visvairāk ūdensputnu (vairāku sugu pīles, zosis un kaijas). Potenciāli apdraudētās teritorijas, kurās ir varbūtība izplatīties putnu gripai Latvijā, ir dažādas ūdenstilpes (ezeri, dīķi, upes, grāvji, kanāli u.c.), kā arī apstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, pļavas u.tml., t.sk. daļa ‘Natura 2000’ teritoriju.

Lai samazinātu putnu gripas Latvijā izplatību un pēc iespējas efektīvāk pasargātu mājputnus no putnu gripas uzliesmojuma, pieņemts lēmums noteikt stingrākas biodrošības prasības mājputnu turēšanas vietās.

Galvenie biodrošības pasākumi mājputnu turēšanas vietām būs šādi (tiks sagatavoti grozījumi MK 2015. gada 9.jūnija noteikumos Nr.291.):

1)No š.g. 1.marta līdz 31.maijam:

- aizliegts turēt mājputnus ārā;

- aizliegta mājputnu izbraukuma tirdzniecība.

2)Mājputnu turēšanas vietās aizliegta nepiederošu personu uzturēšanās.

3)Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai mājputnu kopšanas personāls ir informēts par biodrošības prasībām un ievēro tās.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana