Saimniekošana

Modelēšanas rīks zemkopības sistēmas risinājumu izvēlei. Struktūra un metodoloģija

Andris Miglavs, EDO Consult
26.01.2023

Runājums projekta “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai” (Nr.19-00-A01612-000011) noslēguma konferencē. Parādīta modelēšanas rīka veidošanas metodoloģija un sniegts ieskats rīka funkcionālajā struktūrā Šeit pievienota runājuma bilžugrāmata un saite uz uzstāšanās videoierakstu.


Pievienotie dokumenti

Bilžugrāmata

Saite

ej.uz/u5qu

Runājums projekta “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai” (Nr.19-00-A01612-000011) noslēguma konferencē. 

Parādīta modelēšanas rīka veidošanas metodoloģija un sniegts ieskats rīka funkcionālajā struktūrā

Šeit pievienota runājuma bilžugrāmata un saite uz uzstāšanās videoierakstu. 

EDO Consult

x

Paroles atgadināšana