Grāmatas

Biodegvielas rokasgrāmata: labākie prakses piemēri

Bio-NETT, AgroPols
14.06.2008

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir izplatīt zināšanas un informāciju, kas iegūtas projekta BioNETT realizācijas periodā. Tā uzdevums ir palielināt gan biodegvielas ražotāju, gan patērētāju informētības un zināšanu līmeni, kā arī veicināt investīciju piesaisti biodegvielas ražošanai un projektu izstrādi par biodegvielas izmantošanu privātajā un sabiedriskajā transportā. 
Tā rezultāts ir rokasgrāmata, kas satur noderīgu informāciju potenciālajiem investoriem, biodegvielas ražotājiem un lietotājiem. 


Pirmajā sadaļā ir aplūkotas galvenās problēmas, kas saistītas ar biodegvielas izejmateriālu ražošanu un pārstrādi, biodegvielas ražošanu, izplatīšanu un lietošanu. 


Sadaļā “Tehnoloģijas un ieviešana” ir aprakstīti trīs projekti par biodegvielas izmantošanu autoparkos, kuri ir iedvesmojuši BioNETT partnerus: biodīzeļa izmantošana taksometru parkā Taxi 878 Gracā, bioetanola izmantošana Stokholmas pašvaldības FFVs autoparkā un biometāna izmantošana sabiedriskajos autobusos Lille pilsētā. Sadaļa “Biodegvielas pilot projekti” stāda priekšā divdesmit (20) pilot projektus, kas veicina biodegvielas ražošanu, izplatīšanu un izmantošanu projekta BioNETT partneru valstīs: Bulgārijā, Grieķijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Polijā, Spānijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē. Šie projekti tika veicināti un atbalstīti projekta BioNETT ietvaros.


Pēdējā sadaļā ir sniegts saraksts ar noderīgiem informatīvajiem materiāliem.


 


Izziņai par projekti BioNETT:


Projekts Bio-NETT (Developing Local supply chain networks, linking biofuel producers with public sector users - Vietējā piegādes sadarbības tīkla izstrāde, apvienojot biodegvielas ražotājus un sabiedriskā sektora patērētājus)
Projektu līdzfinansē programma Intelligent Energy Europe. IEE ir ES instruments, lai finansētu aktivitātes, kas uzlabotu tirgus apstākļus un virzītu Eiropu uz inteliģentas enerģijas izmantošanu. 

AgroPols

x

Paroles atgadināšana