Politikas jaunumi

Uzbekistānā vēlas pārņemt Latvijas pieredzi lauksaimniecības produkcijas standartizācijā un starptautiskajā sertifikācijā

AgroPols
20.05.2016

18.maijā Taškentā norisinājās seminārs par Uzbekistānas lauksaimniecības produkcijas eksportspējas paaugstināšanu, tās standartizācijas un sertifikācijas prasībām. Pasākuma atklāšanā Latvijas vēstnieks Edgars Bondars uzsvēra, ka Latvijas ekspertu dalība seminārā ir viens no praktiskajiem soļiem abu valstu ekonomisko attiecību attīstībā un stiprināšanā. Uzbekistāna pievērš pastiprinātu uzmanību lauksaimniecības produkcijas kvalitātes un eksportspējas paaugstināšanai, un šajā jomā arī Latvijas speciālisti var dalīties ar savu pieredzi.

Semināra laikā Latvijas eksperti dalījās pieredzē par lauksaimniecības produkcijas standartizāciju un sertifikāciju atbilstoši starptautiskajām prasībām, sertifikācijas sistēmām Global Gap, ISO 22000, BRC Global Food Standard un to piemērošanas nosacījumiem, mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešanu un to pielietošanu lauku saimniecībās, kā arī augu selekciju atbilstoši kontinentāliem klimatiskajiem apstākļiem.

Uzbekistānas lauksaimniecības nozares speciālisti pauda ieinteresētību turpināt praktisko sadarbību ar Latvijas speciālistiem, nākotnē organizējot līdzīgus seminārus valsts reģionos un lauku attīstības ekspertu apmācības Latvijā.

Seminārā piedalījās vairāki Latvijas eksperti: Edīte Strazdiņa - Kooperatīvās sabiedrības "Mūsmāju dārzeņi" valdes priekšsēdētāja un biedrības "Zemnieku saeima" valdes locekle, Kaspars Žūriņš - Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra direktors, Andrejs Vītoliņš - Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs un Juris Cīrulis - zemnieku saimniecības "Mežacīruļi" īpašnieks un biedrības "Zemnieku saeima" valdes loceklis.

Pasākumu organizēja Latvijas vēstniecība sadarbībā ar Uzbekistānas Lauksaimniecības un ūdens resursu ministriju, Uzbekistānas standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas aģentūru ("Uzstandart"), kā arī ar ASV valdības atbalsta programmu aģentūras USAID (U.S. Agency for International Development) atbalstu.

Centrālāzijas reģiona valstis, tostarp Uzbekistāna, ir viena no Latvijas prioritātēm divpusējās attīstības sadarbības politikas jomā. Īstenojot attīstības sadarbību Centrālāzijas valstu atbalstam, Latvija cieši sadarbojas ar USAID. Tā ar ASV partneru atbalstu tiek realizēta īpaša apmācību programma Rīgas Juridiskajā augstskolā Eiropas Savienības Austrumu partnerības un Centrālāzijas valsts pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas ietver vairāku nedēļu apmācības kursus. ASV puse arī finansē Uzbekistānas pārstāvju apmācības Rīgas Juridiskajā augstskolā pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā, kas norisināsies šī gada maijā. Tāpat notiek sadarbība ar USAID, lai īstenotu kopēju projektu Centrālāzijas valstīs muitas procedūru uzlabošanas jomā, kā arī USAID šā gada aprīlī finansēja Uzbekistānas lauksaimniecības augstskolu un pētniecības institūtu pārstāvju vizīti Latvijā pārtikas vērtības ķēdes projekta ietvaros, lai apgūtu jaunu pieredzi zemkopības un lauksaimniecības reformu jomā, kā arī pilnveidotu mācību procesu. Centrālāzijas valstu atbalstam Latvija strādā arī kopā ar ANO Attīstības programmu, lai īstenotu kopējus projektus sociālās politikas un reģionālās attīstības jomā.

Informāciju sagatavoja Latvijas vēstniecība Uzbekistānā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana