Agrobizness un lauki skaitļos

Zināmi lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanas rezultāti

Lauku atbalsta dienests (LAD)
11.12.2013

LAD ir apsekojis lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, lai noskaidrotu, vai zeme tiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Ja salīdzina datus ar 2012. gadu, var secināt, ka koptas lauksaimniecībā izmantojamās zemes apjoms ir samazinājies par vairāk nekā 53000 ha. Samazinājums ir skaidrojams ar to, ka mainījušās prasības - šogad zemes īpašniekam bija jāapstrādā vismaz 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai tā tiktu uzskatīta par apstrādātu. 

Iepriekšējos gadus lauksaimniecībā izmantojamo zemi uzskatīja par koptu, ja tika apstrādāti tikai 30% no visas minētās zemes platības. Šī prasība tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība tiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, ja līdz kārtējā gada 1.septembrim tajā vismaz vienu reizi ir veikta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana.

Apsekošanas gaitā iegūtā informācija ir nodota vietējām pašvaldībām nodokļu aprēķinam 2014. gadā. Ja lauksaimniecības zeme netiek kopta, tā tiek aplikta ar dubulto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanas rezultāti 2013. gadā:

-Novadu griezumā (karte)

 LIZ_apsekosana_rezultāti_novadi2013_karte..jpg

- Novadu griezumā 

-Salīdzinošie dati par 2011.-2013. gadu

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana