Agrobizness un lauki skaitļos

Lauksaimniecības jomā augstākā vidējā stundas likme ir mājputnu audzētājiem; zemākā - lopkopjiem

Raivis Spalvēns, Nac.ag. LETA
14.02.2014

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības profesiju grupā augstākā vidējā stundas likme ir mājputnu audzētājiem, bet zemākā - lopkopjiem, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavotais analītiskais apraksts par profesijām.

Šajā grupā nodarbināti 4732 cilvēki jeb 0,7% no kopējā darba vietu skaita. Vidējais nostrādāto stundu skaits šajā profesiju grupā mēnesī ir 125 stundas, bet vidējā stundas likme grupā ir 3,52 eiro.

28% no grupas darba vietām vidējā stundas likme vairāk nekā par 30% atšķiras no darba vietu vidējās stundas likmes, un visbiežāk lielākas novirzes no vidējā ienākumu līmeņa ir vērojamas darba vietās ar relatīvi zemāku ienākumu līmeni.

Lielākais darba vietu skaits ir apakšgrupā "Kvalificēti tirgus lauksaimniecības darbinieki" - 3047 darba vietas jeb 64,4% no kopējā darba vietu skaita grupā, bet mazākais darba vietu skaits ir apakšgrupā "Personiskā patēriņa lauksaimnieki, zvejnieki, mednieki un vācēji" - 13 darba vietas.

Augstākais vidējais nostrādāto stundu skaits ir apakšgrupā "Kvalificēti tirgus lauksaimniecības darbinieki" - 125 stundas, bet zemākais apakšgrupā "Personiskā patēriņa lauksaimnieki, zvejnieki, mednieki un vācēji" - 100 stundas.

Apakšgrupā "Kvalificēti tirgus mežsaimniecības, zivsaimniecības un medību saimniecības darbinieki" ir augstākā vidējā stundas likme - 4,09 eiro, bet apakšgrupā "Personiskā patēriņa lauksaimnieki, zvejnieki, mednieki un vācēji" vidēji saņem 2,08 eiro stundā.

Grupas profesijas ar lielāko darba vietu skaitu ir mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki (1495), piena lopu un citu mājdzīvnieku audzētāji (1342) un dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji (589).

Profesijas ar visaugstāko vidējo stundas likmi ir mājputnu audzētāji, kuri saņem vidēji 5,41 eiro stundā, un jūras, tāljūras zvejnieki ar 5,08 eiro stundā, bet profesijas ar zemāko vidējo stundas likmi ir personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji ar 2,08 eiro stundā un biškopji un zīdtārpiņu audzētāji, kuri saņem 2,39 eiro stundā.

Profesija ar augstāko vidējo stundas likmi atbilstoši profesiju klasifikatoram ir gaisa kuģa kapteinis, kurš vidēji stundā nopelna 30,24 eiro, turpretī zemākā - prāvestam, kuram vidējā stundas likme ir 1,83 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavotais analītiskais apraksts par profesijām.

Profesiju analītiskais apraksts ir sagatavots, apstrādājot VID rīcībā esošos datus par nodarbināto ienākumiem un nostrādātajām stundām no darba devēju ziņojumiem un informāciju par profesiju kodiem no ziņām par darba ņēmējiem par 2013. gada novembri.

Nac.ag. LETA

x

Paroles atgadināšana