Agrobizness un lauki skaitļos

Februārī divkāršojies kviešu un rudzu eksports

Lilita Laganovska, Centrālā statistikas pārvalde
09.04.2014

2014. gada februārī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās par 7,9% un importa – par 2,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Februārī Latvija eksportējusi preces 797,1 milj. eiro apmērā, bet importējusi – par 942,9 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 45,8% (janvārī 44,6%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro 1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Augu valsts produktu eksports februārī salīdzinājumā ar janvāri pieauga par 21,5 milj. eiro jeb 49,2%. Visvairāk augu valsts produktu eksportu ietekmēja kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums – par 21,9 milj. eiro jeb 99,6%. Februārī visvairāk tas tika eksportēts uz Irānu – 28,1 milj. eiro, Lībiju – 6,5 milj. eiro, Kongo Demokrātisko Republiku – 4,4 milj. eiro un Kongo – 3,1 milj. eiro.

Svarīgākās izmaiņas eksportā februārī, salīdzinot ar janvāri:

  • mehānismu, ierīču un elektroiekārtu eksports pieauga par 18,7 milj. eiro jeb 17,4%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports palielinājās par 16,4 milj. eiro jeb 24,5%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports pieauga par 10,0 milj. eiro jeb 16,8%,
  • dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu eksports samazinājās par 5,3 milj. eiro jeb 13,4%.

Svarīgākās izmaiņas importā februārī, salīdzinot ar janvāri:

  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports palielinājās par 9,8 milj. eiro jeb 11,7%,
  • tekstila un tekstilizstrādājumu imports pieauga par 9,6 milj. eiro jeb 21,9%,
  • minerālproduktu imports samazinājās par 9,1 milj. eiro jeb 5,6%.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2014.gada februārī, faktiskajās cenās

Eksports

Imports

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014.gada janvāri

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014.gada janvāri

Pavisam

797.1

100

+7.9

942.9

100

+2.8

Eiropas Savienības valstis

556.6

69.8

+0.4

731.7

77.6

+6.5

   Eiro zonas valstis

232.9

29.2

-7.4

376.6

39.9

+10.8

NVS valstis

116.9

14.7

+31.3

135.3

14.4

-6.3

Pārējās valstis

123.6

15.5

+30.1

75.9

8.0

-11.5

Februārī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16,3% no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,7%), Polija (7,5%) un Vācija (7,1%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,4% no importa kopapjoma), Polija (11,0%), Vācija (10,7%) un Igaunija (8,2%). Tirdzniecībā ar Krieviju eksporta īpatsvars bija 10,7%, bet importa - 10,2%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2014.gada februārī, faktiskajās cenās

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013.gada februāri

2014.gada janvāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

797 115

100

+2.9

+7.9

-4.4

koks un koka izstrādājumi, kokogle

138 634

17.4

+14.3

-3.6

+2.8

elektroierīces un elektroiekārtas

85 236

10.7

+5.6

+16.3

+0.8

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

53 262

6.7

-0.7

-4.8

-21.0

graudaugu produkti

45 525

5.7

+31.6

+84.7

+87.9

mehānismi un mehāniskās ierīces

40 481

5.1

-3.2

+19.8

-10.1

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

33 566

4.2

+12.6

+31.2

-20.2

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

30 811

3.9

+33.4

+31.2

+17.6

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

29 973

3.8

-19.6

+23.3

-3.6

dzelzs un tērauds

27 951

3.5

-51.5

+20.4

-27.0

Dzelzs un tērauda izstrādājumu eksporta palielināšanos šajā februārī salīdzinājumā ar 2013.gada februāri visvairāk ietekmēja dzelzs un tērauda cauruļvadu, cauruļu un caurulīšu eksporta pieaugums par 4,4 milj. eiro jeb 3,7 reizes.

Savukārt dzelzs un tērauda eksports strauji samazinājās, sarūkot dzelzs un neleģēta tērauda stieņu eksportam par 28,0 milj. eiro jeb 91,8%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2014. gada februārī, faktiskajās cenās

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013.gada februāri

2014.gada janvāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

942 874

100

-1.5

+2.8

-10.0

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

149 965

15.9

-9.6

-5.0

-12.8

elektroierīces un elektroiekārtas

100 109

10.6

+16.5

+0.2

-1.8

mehānismi un mehāniskās ierīces

75 920

8.1

+1.2

+5.9

-17.6

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

43 554

4.6

-36.0

+8.6

-38.6

farmācijas produkti

39 886

4.2

-5.1

+19.9

+0.3

dzelzs un tērauds

39 164

4.2

-24.1

-5.8

+1.0

plastmasas un to izstrādājumi

34 178

3.6

-0.7

-4.6

-17.3

Elektroierīču un elektroiekārtu importa palielināšanos šajā februārī salīdzinājumā ar pērno februāri visvairāk ietekmēja mobilo telefonu importa pieaugums par 9,7 milj. eiro jeb 41,1%.

Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa samazinājumu ietekmēja vieglo automobiļu importa kritums par 15,2 milj. eiro jeb 57,4%.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzēs Ārējā tirdzniecība.

1 Dati precizēti par 2013. gada jūliju, augustu un novembri.

Centrālā statistikas pārvalde

x

Paroles atgadināšana