Agrobizness un lauki skaitļos

2014. gadā sasniegta Latvijas vēsturē lielākā graudu kopraža

Guna Karlsone, Centrālā statistikas pārvalde
18.02.2015

2014. gadā graudu kopraža sasniedza 2,2 milj. tonnu, kas ir par 278,5 tūkst. tonnu jeb 14,3% vairāk nekā 2013. gadā, tādējādi pārsniedzot 2012. gada rekordu un sasniedzot Latvijas vēsturē lielāko graudu kopējo ražu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie dati.

Graudu kopražas nozīmīgo pieaugumu galvenokārt ietekmēja ar graudaugiem apsēto platību pieaugums. 2014. gadā tika apsēti 655,2 tūkst. hektāru, kas ir par 71,3 tūkst. hektāru jeb 12,2% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Arī vasaras kviešu ražība veicināja ievākto graudu kopražas pieaugumu.

Nepiemēroto ziemošanas apstākļu dēļ ziemas kviešu platības saruka par 89,6 tūkst. hektāru jeb 35,3%.

Izsalušās ziemāju platības tika pārsētas ar vasarāju graudaugu kultūrām, kuru īpatsvars graudaugu sējumu kopējā platībā sasniedza 67,9% (2013. gadā – 48,6%). Pie tam to vidējā ražība bija augstāka nekā visām vasarāju kultūrām 2013. gadā, izņemot griķus.

Vasaras kvieši aizņēma par 120,3 tūkst. hektāru lielāku platību jeb divas reizes vairāk nekā 2013. gadā. Pieaugot vasaras kviešu ražībai no 31,3 centneriem no viena hektāra 2013. gadā līdz 39,5 centneriem 2014. gadā, to īpatsvars graudu kopražā sasniedza 42,3%.

Latvijā audzēto graudu iepirkums bija lielākais pēdējo četru gadu laikā – 1947,3 tūkst. tonnu (par 412,0 tūkst. tonnu jeb 26,8% vairāk nekā gadu iepriekš). Savukārt graudu vidējā iepirkuma cena turpināja pazemināties un 2014. gadā tā bija 148,06 eiro par tonnu jeb par 16,5% mazāk nekā 2013. gadā, kas ir zemākā cena pēdējo četru gadu laikā.

77,6% iepirkto graudu apjoma veidoja kvieši. To iepirkums pieaudzis par 250,9 tūkst. tonnu jeb 19,9%, tai skaitā pārtikas kviešu – par 31,2 tūkst. tonnu jeb 3,3%. Arī rudzi iepirkti vairāk – par 10,6 tūkst. tonnu jeb 11,8%, tai skaitā pārtikas rudzi – par 6,0 tūkst. tonnu jeb 7,8% vairāk.

Graudu kopraža, iepirkums un vidējā iepirkuma cena

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Salīdzinājumā ar 2013. gadu ievērojami pieaudzis arī graudu eksports. 2014. gadā eksportēts 1323 tūkst. tonnu kviešu un kviešu un rudzu maisījuma, kas ir par 251 tūkst. tonnu  jeb 23,4% vairāk. Rudzu eksports palielinājies par 41 tūkst. tonnu jeb 2,7 reizes salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Jāņem vērā, ka, tāpat kā gadu iepriekš, arī 2014. gada eksporta apjoms var ietvert graudus no iepriekšējā gada ražas.

Rapša sējumu platības samazinājās par 28,1 tūkst. hektāru jeb 22,0%, ko ietekmēja nelabvēlīgie ziemošanas apstākļi ziemas rapsim. Tā sējumu platība samazinājusies par 23,7 tūkst. hektāru jeb 30,6%, un vidējā ziemas rapša sēklu ražība no viena hektāra samazinājās no 26,8 centneriem 2013. gadā līdz 19,0 centneriem 2014. gadā. Tādēļ arī kopējā rapša sēklu raža samazinājās par 111.1 tūkst. tonnu jeb 37.5%.

2014. gadā, kartupeļu stādījumu platībām samazinoties par 1,9%, bet kartupeļu vidējai ražībai no viena hektāra pieaugot par 4,0%, novākts par 9,8 tūkst. tonnu jeb 2,0% vairāk kartupeļu nekā iepriekšējā gadā.

Pērn izaudzēt 191,3 tūkst. tonnu dārzeņu (ieskaitot izaudzētos siltumnīcās), kas ir par 50,9 tūkst. tonnu jeb 36,2% vairāk nekā 2013. gadā. Atklātā lauka dārzeņu platības samazinājušās par 2,9%, bet, to vidējai ražībai pieaugot no 148 centneriem 2013. gadā līdz 217 centneriem 2014. gadā, dārzeņu novākts par 52,9 tūkst. tonnu jeb 42,0% vairāk.

Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, tūkst. ha

2013

2014 1

2014. gadā salīdzinājumā ar 2013. gadu, %

Sējumu kopplatība

1146,5

1150,5

100,4

Graudaugi

583,9

655,2

112,2

    Ziemāji

300,0

210,5

70,2

      kvieši

253,6

164,0

64,7

      rudzi

29,1

32,3

110,8

      tritikāle

14,2

10,7

75,0

    Vasarāji

283,9

444,7

156,7

      kvieši     

118,2

238,5

201,8

      mieži

82,3

116,4

141,4

      auzas

62,4

66,8

107,0

      griķi

10,6

10,2

97,0

Rapsis

128,2

100,1

78,0

Kartupeļi

27,3

26,8

98,1

Dārzeņi (atklātā lauka)

8,5

8,2

97,1

  Lauksaimniecības kultūru kopraža un vidējā ražība

Kopraža, tūkst. t

Vidējā ražība no 1 ha, cnt

2013

2014 1

2014. gadā  salīdzinājumā ar 2013. gadu, %

2012

2013 1

Graudaugi

1948,7

2227,2

114,3

33,4

34,0

    Ziemāji

1187,6

676,1

56,9

39,6

32,1

      kvieši

1065,1

525,6

49,3

42,0

32,0

      rudzi

75,6

114,3

151,2

25,9

35,4

      tritikāle

36,6

26,9

73,5

25,7

25,2

    Vasarāji

761,1

1551,1

203,8

26,8

34,9

      kvieši     

369,9

941,9

254,6

31,3

39,5

      mieži

222,3

409,5

184,2

27,0

35,2

      auzas

134,2

155,1

115,6

21,5

23,2

      griķi

10,8

8,5

78,1

10,3

8,3

Rapsis

296,6

185,5

62,5

23,1

18,5

Kartupeļi

495,9

505,7

102,0

182

189

Dārzeņi

140,4

191,3

136,2

148

217

Provizoriskie dati

Plašāka informācija par lauksaimniecības kultūru sējumu platībām, kopražu un iepirkumu tiks publicēta 30.04.2015. CSP datu bāzē sadaļā " Augkopība" .

Centrālā statistikas pārvalde

x

Paroles atgadināšana