Agrobizness un lauki skaitļos

2014. gadā pieauga lopkopības produkcijas apjomi

Lolita Lazda-Lazdiņa, Centrālā statistikas pārvalde
23.03.2015

2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, turpināja pieaugt saražotās lopkopības produkcijas apjomi visās galvenajās nozarēs, it īpaši saražotās liellopu un putnu gaļas, kā arī piena apjoms, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie provizoriskie dati.

2014. gada beigās lauku saimniecībās audzēja 422,0 tūkst. liellopu – par 15,5 tūkst. jeb 3,8% vairāk nekā pirms gada. Liellopu, kuri ir vecumā līdz vienam gadam un vecāki par diviem gadiem, skaits pieaudzis attiecīgi par 9,1 tūkst. jeb 8,3% un 6,9 tūkst. jeb 3,1%. Savukārt viena līdz divu gadu vecu liellopu skaits ir nedaudz samazinājies – par 0,4 tūkst. jeb 0,6%. Slaucamo govju skaits palielinājies par 0,9 tūkst. jeb 0,5%, zīdītājgovju – par 5,0 tūkst. jeb 17,3%.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās1(tūkstošos)

2013.gads

2014.gads2

Izmaiņas, %

Liellopi

406,5

422,0

3,8

no tiem slaucamās govis

165,0

165,9

0,5

Cūkas

367,5

349,4

-4,9

Aitas

84,8

92,5

9,1

Kazas

12,6

12,3

-2,6

Zirgi

10,7

10,1

-5,6

Cūku skaits gada laikā samazinājies par 18,1 tūkst. jeb 4,9%, ko daļēji ietekmēja arī Āfrikas cūku mēra izplatība. Eksportēto cūku skaits 2014. gadā samazinājies par 5,7%, bet importēto cūku skaits - par 38,6%.

Pērn par 7,7 tūkst. jeb 9,1% palielinājies aitu skaits. Savukārt joprojām turpina samazināties kazu un zirgu skaits – attiecīgi par 0,3 tūkst. jeb 2,6% un 0,6 tūkst. jeb 5,6%.

Lopkopības produkcijas ražošana

2013.gads

2014.gads2

Izmaiņas, %

Gaļa (kautsvarā), tūkst. t

80,3

84,3

4,9

liellopu

16,7

17,7

5,8

cūku

35,9

37,0

3,1

putnu

26,8

28,7

7,0

 

 cita gaļa

0,9

0,9

1,7

Piens (iesk. kazu pienu), tūkst. t

915,1

971,8

6,2

Olas, milj. gab.

629,5

648,3

3,0

2014. gadā tika saražots 84,3 tūkst. t gaļas, kas ir par 4,9% vairāk nekā 2013. gadā. To ietekmēja liellopu gaļas ražošanas pieaugums par 5,8%, cūkgaļas – par 3,1%, putnu gaļas – par 7,0% un aitu gaļas – par 0,1%. Liellopu gaļas īpatsvars veidoja 21,0% no kopējā saražotās gaļas apjoma, cūkgaļas – 44,0% un putnu gaļas – 34,1%.

Pieaudzis viena dzīvnieka vidējais kautsvars gan liellopiem (par 6,4%), gan cūkām (par 1,9%).

Gaļas vidējā iepirkuma cena (kautsvarā) samazinājās par 12,6% – no 1772 eiro par tonnu 2013. gadā līdz 1550 eiro  2014. gadā. Liellopu gaļas vidējā iepirkuma cena samazinājusies par 14,7% un cūkgaļas – par 10,8%.

Pērn iegūtas 971,8 tūkst. t piena (ieskaitot kazu pienu), kas ir par 56,7 tūkst. t jeb 6,2% vairāk nekā 2013. gadā. Gada vidējais izslaukums no vienas slaucamās govs sasniedza 5 812 kg gadā – par 304 kg jeb 5,5% vairāk nekā pirms gada.

Piena piegādes kvotas ietvaros 2014. gadā iepirktas 804,4 tūkst. t piena – par 9,3% vairāk nekā gadu iepriekš. Iepirktā piena īpatsvars kopējā saražotā piena apjomā pieauga par 2,3% (no 80,7% 2013. gadā līdz 83,0% 2014. gadā).

Piena vidējā iepirkuma cena samazinājās no 305 eiro par tonnu 2013. gadā līdz 291 eiro 2014. gadā (kritums par 4,6%).

Piena ražošana, iepirkums un vidējā iepirkuma cena

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014. gadā saražots 648,3 milj. olu – par 3,0% vairāk nekā gadu iepriekš. Vidēji no vienas dējējvistas ieguva 272 olas, kas ir par 0,4% mazāk nekā pirms gada. Olu vidējā realizācijas cena saruka no 7,12 eiro par 100 olām 2013. gadā līdz 6,91 eiro 2014. gadā (samazinājums par 2,9%).

Papildu informācija par lopkopības rādītājiem būs pieejama CSP datu bāzē sadaļā "Lopkopība" 2015.gada 30.aprīlī.

1Liellopu, aitu, kazu un zirgu skaita datu avots ir Valsts aģentūras Lauksaimniecības datu centra informācija
2Provizoriskie dati

Centrālā statistikas pārvalde

x

Paroles atgadināšana