Agrobizness un lauki skaitļos

Ražotāju cenas lauksaimniecībā 2014. gadā samazinājās par 8,2%

Anna Komara, Centrālā statistikas pārvalde
29.04.2015

2014. gadā ražotāju cenas lauksaimniecībā salīdzinājumā ar 2013. gadu samazinājās par  8,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati.

Augkopības produkcijai ražotāju cenas samazinājās par 10,6%, ko galvenokārt ietekmēja iepirkuma cenu samazinājums graudiem par 16,5% un rapsim – par 16,0%. Graudu vidējā iepirkuma cena pazeminājās no 177,30 eiro 2013. gadā līdz 148,13 eiro 2014. gadā, tai skaitā kviešu – par 15,3%, rudzu – par 21,9%, miežu – par 19,6%.

Augkopības produkcijas ražotāju cenas, eiro par tonnu

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Lopkopības produkcijai ražotāju cenas 2014. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 5,9%. To ietekmēja vidējās iepirkuma cenas samazinājums visiem galvenajiem lopkopības produktiem: liellopu gaļai  – par  14,7%, cūkgaļai – par 10,8%, pienam – par 4,8%, olām – par 2,9%. Vidējā iepirkuma cena putnu gaļai pieauga par 2,9%, aitu un kazu gaļai – par 9,9%.

Lopkopības produkcijas ražotāju cenas, eiro par tonnu

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Galveno lauksaimniecības produktu ražotāju cenas, eiro par tonnu

2013. gads

2014. gads

Izmaiņas pret 2013.gadu,
%

Kvieši

183,01

155,01

-15,3%

Rudzi

149,60

116,85

-21,9%

Mieži

161,20

129,56

-19,6%

Rapsis

351,36

295,15

-16,0%

Pārtikas kartupeļi

157,04

158,46

+0,9%

Dārzeņi

395,44

395,83

+0,1%

Gaļa (kautsvarā):

liellopu

1903,99

1623,84

-14,7%

cūku

1662,96

1484,13

-10,8%

aitu, kazu

3081,95

3387,96

+9,9%

putnu

1819,82

1871,93

+2,9%

Piens

305,30

290,61

-4,8%

Olas, eiro par 100 gab.

7,12

6,91

-2,9%

Plašāka informācija par lauksaimniecības produktu ražotāju cenām būs pieejama 30. aprīlī CSP datu bāzē sadaļā " Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" .

Centrālā statistikas pārvalde

x

Paroles atgadināšana