Agrobizness un lauki skaitļos

Noslēdzies Sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīma periods

Lauku atbalsta dienests (LAD)
11.12.2015

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumiem Nr. 166 arī 2015.gadā LAD piedāvāja saviem klientiem iespēju reģistrēt sezonas laukstrādniekus LAD informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – IS) sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanai. Sezonas darbu periods: 1.aprīlis – 30.novembris.

2015.gadā “Sezonas laukstrādnieku” programmā piedalījušas 135 saimniecības  –  LAD klienti, kas ir vairāk par 52% nekā 2014.gadā, kad sezonas strādnieku programma tika uzsākta. Iesaistīto sezonas laukstrādnieku skaits ir sasniedzis 2681 cilvēku, pieaugums pret 2014.gadu ir 45%.

Mēnešu griezumā visvairāk dalībnieku bija jūlijā, augustā un septembrī, t.i. 94, 86 un 84 saimniecības, kas ir izskaidrojams ar darbu sezonālo raksturu. 

No piereģistrēto darbinieku skaita (2750) reāli tika nodarbināti 2681 cilvēki. Vislielākais sezonas lauksaimniecības darbos nodarbināto skaits bija jūlijā  –  1323 cilvēku, kā arī augustā - 989 cilvēku. Salīdzinājumam, 2014.gadā vislielākais nodarbināto skaits arī bija jūlijā, bet veidoja 1013 cilvēku. 

Nodarbināto skaits vidēji vienā lauksaimniecībā mēnesī svārstījās no 3 cilvēkiem aprīlī līdz 14 jūlijā.

2015.gada periodā kopumā tika aprēķināts sezonas laukstrādnieku ienākums 549 014 eiro apjomā. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2015.gadā sezonas laukstrādnieku aprēķinātie ienākumi kopā izauga par 113 procentiem. Arī vidējais atalgojums uz vienu nodarbināto palielinājās no 143,17 eiro 2014.gadā līdz 204,78 eiro 2015.gadā.

Nodarbināto skaits reģionu griezumā svārstījās no 877 sezonas laukstrādniekiem Zemgalē un 613 Ziemeļkurzemē līdz 30 sezonas laukstrādniekiem Austrumlatgalē un 21 Dienvidlatgalē.

Infografika šeit: http://www.lad.gov.lv/files/ladNewsItemFile/26/sez_laukstr_infogr2015.png

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana