Citas ziņas sadaļā

Pērn tika lauzti investīciju līgumi par meža ceļu izbūvi, jo nepietika līdzekļu. Kāda situācija ir šogad, un kāda ir nepieciešamība pēc ceļu izbūves?

No 2010. gada a/s "Latvijas valsts meži" (LVM) ir aizgājusi no augošo koku cirsmas izsolēm, jo cenu krišanas dēļ tām nav īstas jēgas. Vai pēc kāda laika LVM izsoles varētu atkal atsākt?

Kad plānots atvērt nepārtraukto pieteikšanos pasākumiem "Lauku saimniecību modernizācija", "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" un "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana"? Vai drīzumā plānots atvērt pieteikšanos 3. ass pasākumiem "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" un "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"?

Ir pieteikums enerģētisko kultūraugu platībām, taču iegūta zemāka raža kā noslēgtajās līgumsaistībās. Kādas ir sankcijas, ja saistības netiek izpildītas?

Kā veicas ar VTUA un LAD sadarbību, lai VTUA kontrolieriem būtu pieeja LAD datubāzei, un vieglāk varētu secināt, kurš ir lauksaimniecības produkcijas ražotājs un kuram pienākas pārvadājumu atvieglojumi?

Ja tiek veiktas izmaiņas noteikumos, kas var pavājināt, vai pastiprināt Labas saimniekošanas prakses nosacījumus (meliorācijas sistēmas, aizsargjoslas gar ūdenstecēm - piemēram, pašreizējo 10 m vietā 5 m), kā tas ietekmētu “Agrovides” saistības?

Šobrīd ES aktīvi runā par intervences mehānismu pārskatīšanu. Vai, tuvojoties graudu intervencei no 1. novembra, gaidāmas kādas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem?

Kāda ir “Erozijas ierobežošanas” uzņemto saistību tendence? Cik daudz pretendentu izvēlējušies pārtraukt savas saistības, nespējot izpildīt pasākuma nosacījumus?

Kāda situācija LAD nākošā gada budžetā? Kā LAD plāno darbu un kādas izmaiņas gaidāmas?

Vai pasākuma „Atbalsts lauku saimniecību modernizācijai” ietvaros tiek atbalstīta iekārtu iegāde kartupeļu mizošanai un iepakošanai vakuumā?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Kā rīkoties, ja rodas šaubas par piena paraugu atbilstību īstenībai un analīžu rezultātiem?

AgroPols
30.10.2009

Ja saimniekam rodas aizdomas par  ņemto piena paraugu atbilstību īstenībai, tad nekavējoties jāgriežas attiecīgajā PVD TSV (teritoriālā struktūrvienība) ar lūgumu noņemt oficiālo piena paraugu izmeklēšanai. Paša īpašnieka ņemtajam paraugam nav juridiskas vērtības, tik vien, lai pašam būtu pārliecība par savu taisnību.

Ja saimnieks redz uzņēmuma pārstāvja nelikumīgu vai nekorektu darbību attiecībā uz piena paraugu ņemšanas tehniku, netīru vai neatbilstošu aprīkojumu, tad jāgriežas attiecīgajā PVD TSV  vai PVD Centrālajā aparātā Rīgā, Peldu ielā 30, ar pamatotu sūdzību par attiecīgo uzņēmumu.

Par piena pieņemšanu un piena iepirkuma cenām, jāseko, kādi ir līguma nosacījumi, tās ir pārdevēja un pircēja attiecības.

Atbilde sagatavota no "Latvijas Avīzē" publicētā I. Galkinas raksta  "Piena patvaļa Palsmanē"

AgroPols

x

Paroles atgadināšana