NVO ziņas

LLKA noslēdz sadarbības līgumu ar LLU

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
25.11.2015

Otrdien, 24.novembrī, Jelgavā starp Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA), Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) un LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti (ESAF) tika noslēgts sadarbības līgums, lai stiprinātu un attīstītu sadarbību izglītības, zinātnes un profesionālās darbības jomās.Sadarbības līgums sekmēs LLKA un LLU savstarpējo sadarbību, kas topošajiem speciālistiem sniegs plašāku informāciju par kooperācijas lomu lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā Latvijā, kā arī sniegs iespējas praktizēties lielākajos Latvijas lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvos.

Sadarbības līgumu parakstīja LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons, LLU rektore Irina Pilvere un LLU ESAF dekāne Andra Zvirbule-Bērziņa.

LLKA valdes priekšsēdētājs, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „VAKS” valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons: „Ideja par sadarbības līguma noslēgšanu ar LLU jau kādu laiku bija viens no LLKA dienaskārtības jautājumiem, ko beidzot īstenojām arī praktiski. Protams, sadarbības līgums uzliks papildus pienākumus gan asociācijai, gan arī lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīviem, jo turpmāk būs jābūt atvērtiem nākot pretī jaunajiem lauksaimniecības speciālistiem gan sniedzot prakses iespējas, gan arī līdzdarbojoties pētniecības darbu izstrādē. Tāpat arī kooperatīvu vadītāji tiks piesaistīti dalīties pieredzē LLU mācību kursos saistībā ar kooperāciju.”

LLU rektore Irina Pilvere atzīst, ka universitāte vienmēr ir gandarīta, noslēdzot jaunus sadarbības līgumus. Noslēgtais līgums ar LLKA pavērs plašākas iespējas sadarbībā un informācijas apmaiņā starp zinātniekiem un kooperatīviem, jo tādā veidā zinātnieki un pētījumi tiek tuvināti kooperatīvu vajadzībām un studējošajiem ir lielākas iespējas gūt praktisku pieredzi studiju laikā. I.Pilvere arī pauž cerību, ka noslēgtais līgums ar Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti realitātē tiks paplašināts un kooperatīvu asociācijas biedri būs ieinteresēti sadarboties ar dažādu nozaru zinātniekiem – lauksaimniekiem, inženieriem, vides un ūdenssaimniecības, kā arī zemes ierīcības speciālistiem un daudziem citiem, kas nodarbojas ar pētījumu veikšanu LLU.

ESAF dekāne Andra Zvirbule-Bērziņa: „Jau šobrīd mūsu fakultātē studenti izstrādā bakalaura un maģistra darbus par tēmām, kas saistītas ar kooperāciju, kooperatīviem, kā arī lauksaimniecības uzņēmumu dažādiem darbības aspektiem. No 2011.gada LLU ESAF izstrādāti 66 bakalaura un 33 maģistra darbi, kuru rezultāti varētu ieinteresēt mūsu jaunos sadarbības partnerus – LLKA.”

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana