NVO ziņas

Saņemot Lauku attīstības programmas pasākumu atbalstu, kā piegādātāju zemnieks varēs izvēlēties arī kooperatīvo sabiedrību, kurā tas ir biedrs, kā arī valdes vai padomes loceklis

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
08.01.2016

5. janvārī Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem", kuri paredz, ka, pretendējot uz publisko finansējumu, kā piegādātāju zemnieks varēs izvēlēties arī kooperatīvo sabiedrību, kurā tas ir biedrs / padomes / valdes loceklis / prokūrists / komercpilnvarnieks (gadījumā, ja kooperatīvajā sabiedrībā ir vismaz 10 biedru).

MK noteikumu Nr.299 13.punkts nosaka, ka finansējuma saņēmējs un piegādātājs atrodas interešu konfliktā, ja finansējuma saņēmējs, tā dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai finansējuma saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks ir piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs, kā arī piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks. Vienlaikus MK noteikumu Nr.299 14.punktā ir ietverti atsevišķi izņēmumi no interešu konflikta, piemēram, ka finansējuma saņēmējs un piegādātājs neatrodas interešu konfliktā, ja finansējuma saņēmēja biedru skaits ir vismaz 10, ja finansējuma saņēmējs ir kooperatīvā sabiedrība vai biedrība. 5.janvārī MK apstiprinātie grozījumi paredz papildināt noteikumu 14.punktu ar izņēmumu no interešu konflikta arī gadījumā, ja finansējuma saņēmējs vienlaikus ir piegādātāja biedrs, padomes loceklis, valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ja piegādātājs ir biedrība vai kooperatīvā sabiedrība, kurā ir vismaz 10 biedru.

MK noteikumu grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas Latvijas Vēstnesī.

Ar apstiprināto grozījumu versiju var iepazīties MK mājas lapā.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana