NVO ziņas

LPUF: Enerģijas dzērienu aprites likums ir pretrunā ar Eiropas Savienības normām

Oskars Fīrmanis, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF)
21.01.2016

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) uzskata, ka Saeimā 21. janvārī pieņemtais Enerģijas dzērienu aprites likums nav balstīts zinātniskos pierādījumos par apdraudējumu sabiedrības veselībai, kā arī pārkāpj Eiropas Savienības brīvas preču kustības principu. Spiesta atcelt šādus ierobežojumus bija gan Itālija, gan Vācija.

“Nepamatoti aizliegumi neatbilst uzņēmējdarbības attīstību veicinošai valsts politikai, jo liecina par nestabilu likumdošanas praksi, kas ignorē racionālus faktus. Mēs pilnībā atbalstām rūpes par sabiedrības un jo īpaši jauniešu veselību, taču Enerģijas dzērienu aprites likumā noteiktie ierobežojumi nav balstīti zinātniskos pierādījumos par šo produktu kaitīgumu. Eiropas Savienības galvenā pārtikas drošības risku novērtēšanas institūcija EFSA ir atzinusi, ka enerģijas dzērieni ir drošs produkts, ja tiek patērēts mērenās devās,” norāda LPUF pārstāvis Pēteris Liniņš.

EFSA 2015. gada maijā publicēja Zinātnisko atzinumu par kofeīna drošumu, kurā secināja, ka kofeīnu saturošu produktu, arī enerģijas dzērienu lietošana mērenās devās cilvēku, tajā skaitā bērnu, veselībai nav kaitīga. Līdz ar šo zinātnisko atzinumu zūd jebkāds pamats enerģijas dzērienu ierobežojumus attaisnot ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulā 178/2002 minēto piesardzības principu, kuru iespējamu veselības risku gadījumā pieļaujams izmantot ierobežoti un tikai līdz zinātniskas informācijas iegūšanai.

Enerģijas dzērienu aprites likuma pieņemšanai iespējamas arī tiesiskas sekas, jo bez pietiekama pamatojuma tiek pārkāpts brīvas preču kustības princips un Eiropas Savienības līguma 34. un 36. pants. Noteikta kofeīna satura dzērienu tirdzniecību un reklāmu valstī aizliedza Itālija, taču pēc ierobežojumu apstrīdēšanas Eiropas Savienības tiesā bija spiesta tos atcelt. Vācija ir atteikusies no iniciatīvas ierobežot enerģijas dzērienu tirdzniecību jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, pamatojot to ar neatbilstību ES normām.

Likums var radīt daudz sarežģījumu tā piemērošanā. Piemēram, likumā ietvertā enerģijas dzērienu definīcija ir pārprotama, jo nav minētas visas iespējamās enerģijas dzērienu sastāvdaļas, līdz ar to ražotājiem ir daudz neskaidrību par likuma normu piemērošanu.

LPUF ir vienīgā Latvijas pārtikas pārstrādes daudznozaru nevalstiskā organizācija, kas apvieno pārtikas uzņēmumus un profesionālās asociācijas, pārstāv ražotājus valsts un nevalstiskajās organizācijās, aizstāv biedru intereses starptautisko normatīvo aktu izstrādē, kā arī sniedz LPUF biedriem informatīvo atbalstu. Federācijā ir apvienojušies uzņēmumi, kas aizņem vairāk nekā 60% no visa Latvijas pārtikas ražošanas tirgus. Tajā ir pārstāvētas gan nozaru asociācijas, gan vairāki desmiti lielu, vidēju un mazu uzņēmumu.

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF)

x

Paroles atgadināšana