NVO ziņas

LOSP: Valdības deklarācijā ir jāakcentē lauksaimnieku prioritātes

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
26.01.2016

26.janvārī notika tautsaimniecības padomes ārkārtas sēde, kurā piedalījās Ministru prezidenta amata kandidāts Māris Kučinskis un ekonomikas ministre Dana Reizniece – Ozola, lai sniegtu informāciju par topošās valdības darba prioritātēm. Sēdē piedalījās arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvji.

LOSP kā vadošā lauksaimnieku organizācija akcentēja, ka valdības deklarācijā papildus jau norādītajām prioritātēm, jāakcentē arī sekojoši lauksaimniekiem aktuāli jautājumi:

1) Pārejas valsts posma atbalsts jānodrošina tādā līmenī, lai atbalsta maksājumi būtu līdzvērtīgi Eiropas Savienības vidējam līmenim;
2) Jāpanāk, lai subsīdijas arī turpmāk netiktu iekļautas ar nodokli apliekamajos ienākumos;
3) Atbalstīt lauksaimniecības zemju meliorāciju;
4) Nodrošināt, ka valsts atbalsts lauksaimniecības attīstībai subsīdiju veidā nedrīkst būt mazāks par 2,5 procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kā to paredz “Lauksaimniecības un lauku attīstības likums”.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: “Valdības deklarācijas projekts no lauksaimnieku skatupunkta ir apmierinošs, tikai tikšanās reizē, vēl akcentējām minētos punktus. Atzinīgi vērtējam jau ietvertos jautājumus, kas vistiešākajā mērā skar lauksaimniekus, kā klimata pārmaiņu politika, ilgtspējīgas un nenoplicinošas tautsaimniecības attīstības veicināšana, kā arī veicināt konkurētspējīgu produktu ar augstāku pievienoto vērtību izstrādi, tādejādi radot ievērojamu pienesumu tautsaimniecības attīstībai. Tā kā valdības deklarācijā nav iespējams iekļaut visus jautājumus, tad turpināsim strādāt pie jau iesākto jautājumu risināšanas, lai kopīgi sakārtotu un attīstītu Latvijas lauksaimniecību un laukus.”

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana