NVO ziņas

Biedrība "Lauksaimnieku apvienība": vai nav pienācis laiks pārskatīt pašvaldību pabalstu piešķiršanas kārtību bezdarbniekiem?

AgroPols
14.04.2016

Aprīlī noslēgusies Biedrības "Lauksaimnieku apvienība" kopā ar sadarbības partneriem rīkotā akcija "Esi nodarbināts laukos" un apkopoti tās rezultāti.

Neskatoties uz milzīgo Nodarbinātības valsts aģentūras ieguldījumu akcijas norisē, lai informētu darba ņēmējus un papildus apzinātu potenciālos darba devējus, kā arī Latvijas Pašvaldības savienības ieguldījumu pašvaldību un to iedzīvotāju informēšanā par akcijas norisi, konstatēts, ka ne visos Latvijas reģionos ir bijusi pietiekoša atsaucība un varētu uzskatīt, ka bezdarbs "de facto" ir problēma, kura būtu jārisina.

Akcijas "Esi nodarbināts laukos!" ietvaros darba devējiem bija iespējas tikties ar darba ņēmējiem un pārrunāt būtiskākos nosacījumus, lai puses varētu kopīgi vienoties par darbu lauku saimniecībās. Kopumā akcijā piedalījās 126 darba devēji, 2055 darba ņēmēju, kur kopīgais vakanču skaits bija 1534.

Lielākā darba devēju un darba ņēmēju aktivitāte bija manāma Talsos, Smiltenē, Preiļos un Bauskā, savukārt mazākā - Saldū, Limbažos un Madonā. Iespējams, ka pozitīvais noskaņojums pirmajās četrās minētajās pilsētās skaidrojams ar aktīvo Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta darbību saistībā ar atbalsta piešķiršanu lauksaimniekiem vai arī, piemēram, kādiem pakalpojumiem, ko sniedz Nodarbinātības valsts aģentūra, taču tas nekādā ziņā neatspoguļo kopējo lauksaimnieku noskaņojumu valstī kopumā.

Izvērtējot darba devēju un darba ņēmēju dalību akcijā, pārrunājot to ar Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvjiem, zemniekiem un pašiem bezdarbniekiem, nākas secināt, ka viens no būtiskākajiem apstākļiem, kāpēc bezdarbnieki ir mazaktīvi jauna darba meklējumos, ir esošā pabalstu sistēma. Pabalstu apmēri, kurus izmaksā vietējās pašvaldības, nav motivējoši cilvēkiem, kuri meklēt jaunu darbu. Esošā pašvaldību pabalstu sistēma ir steidzami jāmaina vai jāpilnveido.

Esošais garantētais minimums ar papildu piešķiramajiem veselības veicinošajiem pabalstiem, bērnu skolā iešanas pabalstiem un citiem pašvaldību pabalstiem bieži vien ir ļoti pietiekams pamatvajadzību nodrošināšanai, un tam, ka bezdarbniekiem nav jāstrādā, tādējādi kropļojot darba tirgu valstī.

Biedrības "Lauksaimnieku apvienība" izpilddirektors Dīns Cielavs: "Protams, šeit ir divas puses - darba devējs un darba ņēmējs, kur galvenais motivējošais arguments ir alga, bet, lai maksātu vairāk, katram sevi ir jāparāda, jo labs darbinieks nekad nepaliks bez darba. Nākas atzīt, ka pašlaik esošais lauksaimnieku noskaņojums piena nozarē ir depresīvs, jo saimnieki neredz stimulu attīstīties un tālāk strādāt. Arī fakts, ka darba ņēmēji Latvijā ir mazaktīvi meklēt darbu uz vietas, lauksaimniekiem bieži vien liek domāt, ar ko tālāk nodarboties, jo nav jau darba roku."

SIA "Kalna Tomēni" īpašnieks Juris Bērziņš ir secinājis: "Piedāvājumam strādāt ir maz atsaucības. Darba meklētāji atstāj savus kontaktus darba biržu laikā, un saka, lai zvana viņiem, taču, kad piezvana, tad jau vairs nav intereses par darbu. Iznāk tāda kā lauksaimnieku un Nodarbinātības valsts aģentūras mānīšana no darba meklētāju puses, ka darbs ir nepieciešams. Bezdarbnieki tikai imitē darba meklēšanu."

Z/S "Rožkalni" vadītājs Ivars Ādamsons: "Pašvaldībām ir jāpārskata sociālo pabalstu sistēma bezdarbniekiem, piemēram, pakāpeniski jāsamazina pabalstu apmēri, tādējādi veicinot sava veida progresivitāti un stimulu cilvēkiem strādāt. Tajā pašā laikā pašvaldību sociālajiem darbiniekiem un Nodarbinātības valsta aģentūrai aktīvi jāapzina bezdarbnieki un kopā ar darba devējiem jāpiedāvā darbs brīvajās vakancēs. Protams, ka problēma nav tikai pabalstos, bet bieži vien arī faktā, ka darba meklētājiem ir liels saņemto kredītu apjoms un to soda naudas apmērs. Kā viens no risinājumiem būtu tāds, ka pašvaldības varētu segt pašvaldībā dzīvojošo bezdarbnieku kredītsaistības ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu, tādējādi ļaujot darba ņēmējiem saņemt lielāku atalgojumu, protams, ja vien pašvaldībai ir šādi līdzekļi pieejami un darba ņēmēji grib strādāt."

Informāciju sagatavoja Dīns Cielavs, biedrības "Lauksaimnieku apvienība" izpilddirektors.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana