Citi raksta

Latvija sekmīgi pārstāvējusi ES dalībvalstis FAO ģenētisko resursu komisijas 15.pastāvīgā sesijā

Rūta Rudzīte, LR Zemkopības ministrija (ZM)
29.01.2015

Pagājušajā nedēļā, no 19. līdz 23.janvārim, Romā notika ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) ģenētisko resursu komisijas 15.pastāvīgā sesija. Sesijā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku - pārstāvji no atbildīgajām valsts iestādēm, starpvaldību un nevalstiskām organizācijām, dažādām starptautiskām lauksaimnieku organizācijām, kā arī starptautiskiem lauksaimniecības zinātniskās pētniecības centriem.

Komisijas sesijas darbā par virkni jautājumu Latvijas kā Eiropas Savienības (ES) Padomes Prezidentvalsts pārstāvji publiski uzstājās un pauda kopējo ES un tās 28 dalībvalstu, kā arī Norvēģijas, Šveices un Turcijas viedokli.

Komisijas sesijas darba kārtībā bija virkne starpnozaru jautājumu:
- situācija ar pārtikas un lauksaimniecības bioloģisko daudzveidību pasaulē,
- pārtikas un lauksaimniecības bioloģiskās daudzveidības plāni (mērķi) un indikatori,
- pārtikas un lauksaimniecības ģenētisko resursu pieejamība un ieguvumu koplietošana (benefit-sharing),
- bioloģiskā daudzveidība un pārtika;
- biotehnoloģiju izmantošana un integrācija pārtikas un lauksaimniecības ģenētisko resursu saglabāšanā un ilgtspējīgā izmantošanā,
- klimata izmaiņas un pārtikas un lauksaimniecības ģenētiskie resursi.

Sesijas dalībnieki izskatīja arī specifiskos nozaru jautājumus par augu, dzīvnieku, meža, akvakultūras, mikroorganismu un bezmugurkaulnieku ģenētiskajiem resursiem. Tika precizēti uzdevumi nākamajam plānošanas periodam (2015.-2016.gadam), pārvēlēti starpsesiju tehnisko darba grupu dalībnieki, ievēlēts jauns Komisijas birojs, kā arī noteikta nākamās ģenētisko resursu komisijas 16.pastāvīgās sesijas norises vieta un laiks.

Pēc sesijas, atvadoties no citu FAO un ES dalībvalstu pārstāvjiem, Latvija kā ES viedokļa paudēja saņēma daudz pateicības vārdu par ļoti veiksmīgo sagatavošanās un koordinācijas darbu ģenētisko resursu komisijas 15.pastāvīgajā sesijā, kā arī par konstruktīvu un skaidru ES dalībvalstu viedokļa paušanu šajā pasaules forumā.

Latvija kā Eiropas Savienības Padomes Prezidējošā valsts gatavošanos sesijai sāka 2014.gada otrajā pusē. Tika veikts liels koordinējošais darbs, katram sesijas darba kārtības punktam sagatavojot kopēju ES un tās dalībvalstu viedokli. Liels darbs tika veikts arī uz vietas Romā, precizējot un papildinot ES valstu viedokli ar Norvēģijas, Šveices un Turcijas nostāju atsevišķu jautājumu risināšanā.

Latvijas kā Prezidējošās valsts ES Padomē delegāciju vadīja Zemkopības ministrijas (ZM) Meža departamenta direktors Arvīds Ozols, delegācijas sastāvā bija arī ZM Lauksaimniecības departamenta pārstāvji Kristīne Sirmā un Gints Lanka, kā arī Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" Ģenētisko resursu centra vadītājs Dr.biol. Dainis Edgars Ruņģis.

Ar Komisijas sesijas norisi un fotogaleriju var iepazīties: http://www.iisd.ca/biodiv/cgrfa15/.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana