Jaunumi ekonomikā

Lauksaimnieki un banku sektors kopīgi uzsāk problēmu risināšanu

Krista Garkalne, Baiba Melnace, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
22.10.2015

21. oktobrī notika Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) un Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) pārstāvju tikšanās par finansējuma pieejamību uzņēmējiem dažādās lauksaimniecības nozarēs.

Tikšanās bija LKA iniciēta, lai rastu kopīgu izpratni par problēmām, kas radušās saimniecībās gan saimniekošanas, gan Krievijas embargo rezultātā. Sarunu ceļā tika diskutēts par finansējuma, tai skaitā kredītu pieejamību Latvijas lauksaimniekiem – identificētas iespējamās problēmas un risinājumi.

Lauksaimnieku mērķis ir modernizēt un attīstīt saimniecības, savukārt banku mērķis ir pēc iespējas vairāk un kvalitatīvāk izsniegt kredītus. Uzsākot šo dialogu, abu pušu galvenais mērķis ir profesionālā sarunā noskaidrot gan nozaru finansēšanas nepieciešamību un specifiku, gan sadarbības piedāvājumus un iespējas.

Tikšanās laikā tika pārrunāta gan vispārēja banku un klientu sadarbība, gan konkrēti gadījumi un stāsti no zemnieku dzīves, kam bankas būtu gatavas rast risinājumus. LKA aicina lauksaimniekus gadījumos, kad ir radušās problēmas vai neskaidrības sarunās ar bankām, vērsties LOSP vai LKA, lai ar šo organizāciju starpniecību meklētu risinājumus arī konkrētos gadījumos.

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: “No banku puses tika uzsvērts, ka uzņēmumiem, nolemjot par kredīta ņemšanu, jāizvērtē savas reālās iespējas, tirgus situāciju un tikai tad jāizvēlas attīstības fāzei atbilstošs finansējums. Un kārtējo reizi guvām apliecinājumu tam, ka lauksaimnieki ir vieni no drošākajiem, stabilākajiem un uzticamākajiem kredītu maksātājiem, kas dod drošību tam, ka tiešās un konstruktīvās sarunās spēsim arī atrisināt to pāris saimniecību problemātiskās situācijas ar bankām, kas vērsušās LOSP. Pozitīvi vērtējam LKA gatavību informēt par dažādiem risinājumiem, kā arī skaidrot nosacījumus, kas tiek ņemti vērā izvērtējot kredītu piešķiršanu, lai kopīgi rastu problēmu cēloņus un palīdzētu lauksaimniekiem, kas nonākuši smagā situācijā, jo iespējams, bieži šādu situāciju cēlonis ir nereālu projekta plānu izstrāde, vai nekomunicēšana ar banku speciālistiem, lai rastu risinājumu. Tāpēc vienojāmies, ka problēmu gadījumos šī jautājuma risināšanā tiks piesaistīts LOSP, kā lauksaimnieku pārstāvis. Tāpat arī aktualizējām jautājumu, par to, lai tiktu sinhronizēta banku savstarpējā sadarbība un lauku reģionos tiktu nodrošināti bankomāti, vai citas skaidras naudas izņemšanas iespējas, bez komisijas maksas, kas būtu būtisks solis lauku iedzīvotāju ikdienas kvalitātes paaugstināšanai.”

LKA Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs Kārlis Danēvičs (SEB banka): “Nedrīkst vispārināt un teikt, ka kredītu saņemt ir grūti visiem – ir ļoti daudz pozitīvu piemēru, un kredītu nosacījumi spēcīgiem uzņēmumiem Latvijā nereti ir labāki nekā kaimiņvalstīs. Diemžēl bieži tiek paņemts viens vai daži negatīvi piemēri un vispārināti uz nozari vai kreditēšanu kopumā. Tieši tāpēc ir svarīgi saprast, ka bankas grib kreditēt - jaunos kredītos pēdējo trīs gadu laikā uzņēmumiem tās izsniegušas 4,8 miljardus eiro. Bankas būtu gatavas kreditēt arī vēl vairāk, tādēļ ir svarīgi saprast konkrētus šķēršļus aktīvākai kreditēšanai, nevis vispārinājumu formā pārmest pārāk zemu kreditēšanu. Sabiedrība tikai iegūs no labākas izpratnes par kreditēšanas jomu.”

Informāciju sagatavoja: Krista Garkalne, LOSP sabiedrisko attiecību speciāliste, Baiba Melnace, LKA sabiedrisko attiecību speciāliste

________________________________

Biedrība - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) - ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno 62 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk kā 14 000 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.

Latvijas Komercbanku asociācija ir biedrība, kurā uz brīvprātības principa pamata apvienojas Latvijā reģistrētās bankas un ārzemju banku filiāles. Asociācijas mērķis ir sekmēt Latvijas banku sistēmas nostiprināšanos un attīstību. Asociācija ir dibināta 1992. gada 23. jūlijā un ir viena no vecākajām uzņēmēju organizācijām Latvijā. Tā pārstāv banku intereses dažāda līmeņa institūcijās un koordinē banku kopējo problēmu risināšanu, kā arī sniedz konsultatīvu palīdzību saviem biedriem.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana