Jaunumi ekonomikā

Zemes iegādes kreditēšanas programmā lauksaimnieki jau iegādājušies 22 tūkstošus ha lauksaimniecības zemes

Dagnija Muceniece, LR Zemkopības ministrija (ZM)
09.06.2016

Lauksaimnieki joprojām ļoti aktīvi izmanto zemes iegādes kreditēšanas programmas piedāvāto iespēju ar pazeminātiem aizdevuma procentiem iegādāties ražošanai lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Četru gadu laikā, kopš zemes kreditēšanas programma ir ieviesta, zemnieki, izmantojot programmas piedāvāto iespēju, lauksaimnieciskajai ražošanai ir iegādājušies jau 22,6 tūkstošus ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Šā gada 31. maijā jau bija apstiprināts 941 aizdevums par kopējo summu 47,246 miljoni eiro.

“Esam ļoti gandarīti, ka mūsu lauksaimnieki kopš šās programmas paša sākuma ļoti aktīvi izmanto tās piedāvātās iespējas iegādāties savā īpašumā lauksaimniecības zemi, kā rezultātā Latvijas laukos pieaug lauksaimnieciskā darbība un tiek sekmēta ražošana, dodot ieguldījumu gan lauku saimnieciskās aktivitātes, gan valsts tautsaimniecības attīstībā. Programmu līdz šim ir izmantojušas arī daudzas mazās un vidējās saimniecības, kas laukos nodrošina sociālekonomisko aktivitāti un apdzīvotību,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Programmas izmantošanas aktivitāte:
01.07.2012.-31.12.2012. apstiprināti 59 aizdevumi 3,216 miljonu eiro vērtībā;
01.01.2013.-31.12.2013. apstiprināti 191 aizdevumi 8,936 miljonu eiro vērtībā;
01.01.2014.-31.12.2014. apstiprināti 268 aizdevumi 13,843 miljonu eiro vērtībā;
01.01.2015.-31.12.2015. apstiprināti 276 aizdevumi 14,540 miljonu eiro vērtībā;
01.01.2016.-31.05.2016. apstiprināti 147 aizdevumi 6,711 miljonu eiro vērtībā.

Aizdevumu gala procentu likmes zemes iegādei šajā programmā četru gadu laikā bijušas no 3,52% 2012. gada 2. pusgadā līdz 3,02% 2015. gada 2. pusgadā - tātad procentu likmēm caurmērā bijusi vērojama tendence samazināties.

Atbalsts lauksaimniekiem zemes iegādei tiek īstenots saskaņā ar ZM izstrādātajiem MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.381 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”. Sākotnēji 2012. gadā zemes iegādes programmai tika piešķirti 14 miljoni eiro, taču četru gadu laikā, ņemot vērā lauksaimnieku lielo interesei, summa vairākkārt palielināta un nu jau sasniedz 55 miljonus eiro, bet aizdevuma termiņš audzis no 20 līdz 30 gadiem, savukārt maksimālā aizdevuma summa vienam aizņēmējam no 142 tūkstošiem eiro līdz 430 tūkstošiem eiro.

INFOGRAFIKA

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana