Jaunumi ekonomikā

AREI plaši pārstāv ražotājus un zinātni izstādē “Riga Food 2016”

Andra Ūdre, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
31.08.2016

Kopš šā gada 1.janvāra, savu darbību zem nosaukuma Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) ir apvienojuši trīs Latvijas zinātniskie institūti - Priekuļu laukaugu un Stendes graudaugu selekcijas institūti, un Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts (LVAEI).

Šogad starptautiskajā pārtikas izstādē “Riga Food 2016” AREI piedalīsies un organizē 3 nacionālos kopstendus. Divi no tiem ir Tirgus veicināšanas atbalsta projekta ietvaros organizētie kopstendi ar 35 Latvijas pārtikas ražotāju dalību un viens kopstends “Inovācijas pārtikai” nozarē.

AREI aicina izstādes apmeklētājus, īpaši pārtikas ražotājus, iepazīties ar daudzveidīgajām miežu, tritikāles un kartupeļu izmantošanas iespējām uzturā un pārstrādē. Izstādē prezentēsim divus projektus- „Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei” (PĀRTIKA)1 un "Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai"2.

Garšīgāku sarunu norisei stendā tiks piedāvāts degustēt bukstiņu biezputru, kura pagatavota no miežu produktiem (grūbām/putraimiem), kailgraudu miežu un tritikāles graudiem, un krāsainajiem kartupeļiem.

AREI zinātnieki, dažādu starptautisko projektu ietvaros, kopā ar sadarbības partneriem Latvijā un ārzemēs pēta dažādas graudaugu, pākšaugu un kartupeļu šķirnes, īpaši to izmantošanas iespējas jaunos pārtikas produktos. Tie ir produkti speciālām mērķa grupām un produktu preču sortimenta dažādošanai, īpašu uzmanību pievēršot bioloģiski aktīvo vielu saglabāšanai pārstrādes procesos un ražošanas tehnoloģisko palīglīdzekļu (t.sk., pārtikas piedevu) aizstāšanai pārtikas produktos.

1)Valsts Pētījumu Programmas AgroBioRes projekts Nr. 4

2)EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēts projekts (NFI/R/2014/11).

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana