Citas ziņas sadaļā

Kādi maksājumi un aptuveni kādos apjomos ir paredzami?

• Kāda ir pieteikšanās aktivitāte un pirmā mēneša rezultāti LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” (kopā, t.sk. LAD reģionālajām pārvaldēm un lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību grupā)?

Vairāki jautājumi par projektiem

Vairāki jautājumi par akcīzes atmaksu

Vai ir noadministrēti visi agrovides maksājumi? Un kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi?

Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri reglamentēti? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus ātrāk par kādu noteiktu termiņu?

Kādu platību pļavu un ganību 2009. gadā bija pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru īpašumā nav mājlopu, vai kuriem nebija atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz hektāru pļavu un ganību)?

Publiski izskanējis, ka ES izteikusi iebildumus par Daļēji naturālo saimniecību pasākuma un apgūto resursu lietderību. Kāda ir LAD plānotā reakcija uz šiem komentāriem? Vai var tikt piemērotas arī kādas sankcijas par šī pasākuma realizāciju?

Ir saimniecības ar simtiem cūku, kas nav reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā, līdz ar to netiek ievērota neviena prasība, netiek maksāti nodokļi, un gaļa tiek tirgota „melnajā tirgū”, nezinot pat, kāda tai kvalitāte.

Vai PVD atbalstītu grozījumus likumdošanā, kas svītrotu prasību zemniekam obligāti sadarboties ar kautuvi, jo tirgū ir vetārsts, kas ievesto gaļu pārbauda? Turklāt pašreiz daudzos rajonos kautuves tiek likvidētas. Lopus varētu kaut saimniecībā, atbilstošās telpās, kas reģistrētas PVD kā mazjaudīgas kautuves ar atvieglotiem nosacījumiem. Cik pamatota ir šī prasība? Cik saslimšanas gadījumi bijuši pēdējos piecos gados?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Par pasākumu „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
23.12.2009

Vai 4. aktivitātes - “Tūrisma pakalpojumu sniegšanas dažādošana” - attiecināmajās izmaksās var iekļaut airu laivu un speciālās piekabes laivu transportēšanai iegādi?

Jā, var.

Pasākums „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Vai par visā plānošanas periodā vienam atbalsta saņēmējam maksimālās attiecināmās summas (EUR 375 tūkst.) ekvivalentu latos pretendents var iesniegt projekta iesniegumu (-us) un saņemt atbalstu tikai vienā aktivitātē, piemēram, 6.5.?

Saskaņā ar 2009. gada 13. oktobrī veiktajiem grozījumiem Nr. 1189 MK noteikumos Nr. 754 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””, vairs netiek nodalītas maksimālās attiecināmo izmaksu summas aktivitātēm. Tādējādi visu attiecināmo izmaksu summu var plānot vienas aktivitātes īstenošanai.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana