Citas ziņas sadaļā

Kādi maksājumi un aptuveni kādos apjomos ir paredzami?

• Kāda ir pieteikšanās aktivitāte un pirmā mēneša rezultāti LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” (kopā, t.sk. LAD reģionālajām pārvaldēm un lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību grupā)?

Vairāki jautājumi par projektiem

Vairāki jautājumi par akcīzes atmaksu

Vai ir noadministrēti visi agrovides maksājumi? Un kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi?

Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri reglamentēti? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus ātrāk par kādu noteiktu termiņu?

Kādu platību pļavu un ganību 2009. gadā bija pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru īpašumā nav mājlopu, vai kuriem nebija atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz hektāru pļavu un ganību)?

Ir saimniecības ar simtiem cūku, kas nav reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā, līdz ar to netiek ievērota neviena prasība, netiek maksāti nodokļi, un gaļa tiek tirgota „melnajā tirgū”, nezinot pat, kāda tai kvalitāte.

Vai PVD atbalstītu grozījumus likumdošanā, kas svītrotu prasību zemniekam obligāti sadarboties ar kautuvi, jo tirgū ir vetārsts, kas ievesto gaļu pārbauda? Turklāt pašreiz daudzos rajonos kautuves tiek likvidētas. Lopus varētu kaut saimniecībā, atbilstošās telpās, kas reģistrētas PVD kā mazjaudīgas kautuves ar atvieglotiem nosacījumiem. Cik pamatota ir šī prasība? Cik saslimšanas gadījumi bijuši pēdējos piecos gados?

Vai ir atļauts realizēt lopbarību ar ĢMO sastāvdaļām vairāk nekā 0,9%, ja barība ražota, piemēram, 2009. gada maijā? Kādam jābūt šādas lopbarības (graudu maisījumi, lopbarības milti u. tml.) marķējumam mazumtirdzniecībā? Vai šajā jomā ir notikušas pārbaudes, kādi ir to rezultāti?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Publiski izskanējis, ka ES izteikusi iebildumus par Daļēji naturālo saimniecību pasākuma un apgūto resursu lietderību. Kāda ir LAD plānotā reakcija uz šiem komentāriem? Vai var tikt piemērotas arī kādas sankcijas par šī pasākuma realizāciju?

Lauku atbalsta dienests (LAD)
29.03.2010

LAD ir sagatavojis un nosūtījis Eiropas Komisijai atbildes uz sniegtajiem komentāriem. Pēc atbilžu izvērtēšanas EK var ierosināt Latvijas un EK divpusējo tikšanos, lai noskaidrotu atlikušos jautājumus. Pašlaik būtiskākās identificētās problēmas saistītas ar saimniecību dzīvotspējas pārbaudi trešajā projekta realizācijas gadā, kā arī ar to, vai pieļaujama attīstības plānā paredzēto mērķu maiņa. Turpmāk LAD pievērsīs lielāku vērību DNS iesniegto atskaišu vērtēšanai, pārliecinoties, ka saimniecība arī pēc 4. saistību gada joprojām veiksmīgi attīsta savu saimniecisko darbību. Pārbaudēm tiks izmantota LAD pieejamā informācija par pieteiktajām platībām un dzīvnieku skaitu saimniecībā. Tādējādi papildu informācija no pretendenta tiks pieprasīta tikai neskaidrību gadījumos. Attiecībā uz attīstības plānā paredzēto iegāžu maiņu LAD arī turpmāk šādas izmaiņas pieļaus ar attiecīgu lauksaimnieka iesniegtu pamatojumu par izmaiņu nepieciešamību.

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana