Citas ziņas sadaļā

Kādi maksājumi un aptuveni kādos apjomos ir paredzami?

• Kāda ir pieteikšanās aktivitāte un pirmā mēneša rezultāti LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” (kopā, t.sk. LAD reģionālajām pārvaldēm un lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību grupā)?

Vairāki jautājumi par projektiem

Vairāki jautājumi par akcīzes atmaksu

Vai ir noadministrēti visi agrovides maksājumi? Un kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi?

Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri reglamentēti? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus ātrāk par kādu noteiktu termiņu?

Kādu platību pļavu un ganību 2009. gadā bija pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru īpašumā nav mājlopu, vai kuriem nebija atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz hektāru pļavu un ganību)?

Publiski izskanējis, ka ES izteikusi iebildumus par Daļēji naturālo saimniecību pasākuma un apgūto resursu lietderību. Kāda ir LAD plānotā reakcija uz šiem komentāriem? Vai var tikt piemērotas arī kādas sankcijas par šī pasākuma realizāciju?

Ir saimniecības ar simtiem cūku, kas nav reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā, līdz ar to netiek ievērota neviena prasība, netiek maksāti nodokļi, un gaļa tiek tirgota „melnajā tirgū”, nezinot pat, kāda tai kvalitāte.

Vai PVD atbalstītu grozījumus likumdošanā, kas svītrotu prasību zemniekam obligāti sadarboties ar kautuvi, jo tirgū ir vetārsts, kas ievesto gaļu pārbauda? Turklāt pašreiz daudzos rajonos kautuves tiek likvidētas. Lopus varētu kaut saimniecībā, atbilstošās telpās, kas reģistrētas PVD kā mazjaudīgas kautuves ar atvieglotiem nosacījumiem. Cik pamatota ir šī prasība? Cik saslimšanas gadījumi bijuši pēdējos piecos gados?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu LPKS

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
11.02.2010

Ņemot vērā, ka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir radušās dažādas neskaidrības saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu, LLKA veic aktīvu komunikāciju ar Finanšu ministriju, lai noskaidrotu dažādus aktuālos jautājumus.
Elektroniski uzdotie jautājumi Finanšu ministrijai:

Kooperatīva inventarizācijas plānā objekti, kas teorētiski atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 16. panta un Ministru kabineta noteikumu Nr. 1620 1. pielikuma kodam 1271 (piemēram, graudu kaltes, noliktavas), ir ierakstīti kā rūpnieciskās ražošanas ēkas (Ministru kabineta noteikumu Nr. 1620 1. pielikumā tas ir kods Nr. 1251). Ņemot vērā lietošanas veidu, uzskatām, ka nekustamā īpašuma nodoklis par šiem objektiem nav jāmaksā. Ko darīt situācijā, ja pašvaldība to neņem vērā un nodokli aprēķina? Finanšu ministrijas atbilde: Uzskatām, ka neskaidrību gadījumos primārais ir ēku faktiskais izmantošanas veids, nevis kadastra informācijas sistēmā reģistrētais. Šo viedokli ir apstiprinājis arī Valsts zemes dienests, piebilstot, ka Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta vēsturiskā informācija un to var izmantot kā papildus informāciju, nevis vienīgo un galveno, nosakot ar nodokli neapliekamos objektus. Ja pašvaldība apšauba nodokļa maksātāja sniegto informāciju par konkrētās ēkas izmantošanas veidu, tai ir iespēja pārliecināties par to dabā.

Ņemot vērā, ka līdz 1. februārim jāiesniedz informācija par neapliekamajiem objektiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 2. pielikumu. Ņemot vērā, ka iepriekš šāda sistēma nebija, daudzi to līdz 1. februārim neizdarīs. Vai būs iespējams to izdarīt arī pēc tam un pašvaldības to atļaus? Finanšu ministrijas atbilde: Atbildot uz jautājumu par paziņojuma par neapliekamajiem objektiem iesniegšanas termiņa ievērošanu informējam, ka nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldības, tādēļ Finanšu ministrija var tikai izteikt viedokli par iespējamo rīcību kādā konkrētā situācijā. Ņemot vērā, ka 2009. gadā vairāki svarīgi lēmumi saistībā ar nodokļa piemērošanu tika pieņemti gada nogalē un nodokļa maksātājiem bija ierobežots laiks ar tiem iepazīties, uzskatām, ka pašvaldībām vajadzētu ņemt vērā arī pēc 2010. gada 1. februāra iesniegtos paziņojumus par neapliekamajiem objektiem. Pamatojums šādam viedoklim ir arī tas, ka saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli’ pārejas noteikumu 33. punktu līdz 2010. gada 1. jūlijam Valsts zemes dienests sniegs pašvaldībām informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un ar nodokli apliekamajiem objektiem līdzšinējā kārtībā par tiem objektiem, kuri bija apliekami ar nodokli likuma redakcijā 2009. gada 31. decembrī. Savukārt nodokļa aprēķins par jaunajiem nodokļa objektiem tehnisku iemeslu dēļ tiks uzsākts ne ātrāk par š.g. 1. jūliju.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana