Citas ziņas sadaļā

Kādi maksājumi un aptuveni kādos apjomos ir paredzami?

• Kāda ir pieteikšanās aktivitāte un pirmā mēneša rezultāti LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” (kopā, t.sk. LAD reģionālajām pārvaldēm un lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību grupā)?

Vairāki jautājumi par projektiem

Vairāki jautājumi par akcīzes atmaksu

Vai ir noadministrēti visi agrovides maksājumi? Un kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi?

Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri reglamentēti? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus ātrāk par kādu noteiktu termiņu?

Kādu platību pļavu un ganību 2009. gadā bija pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru īpašumā nav mājlopu, vai kuriem nebija atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz hektāru pļavu un ganību)?

Publiski izskanējis, ka ES izteikusi iebildumus par Daļēji naturālo saimniecību pasākuma un apgūto resursu lietderību. Kāda ir LAD plānotā reakcija uz šiem komentāriem? Vai var tikt piemērotas arī kādas sankcijas par šī pasākuma realizāciju?

Ir saimniecības ar simtiem cūku, kas nav reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā, līdz ar to netiek ievērota neviena prasība, netiek maksāti nodokļi, un gaļa tiek tirgota „melnajā tirgū”, nezinot pat, kāda tai kvalitāte.

Vai PVD atbalstītu grozījumus likumdošanā, kas svītrotu prasību zemniekam obligāti sadarboties ar kautuvi, jo tirgū ir vetārsts, kas ievesto gaļu pārbauda? Turklāt pašreiz daudzos rajonos kautuves tiek likvidētas. Lopus varētu kaut saimniecībā, atbilstošās telpās, kas reģistrētas PVD kā mazjaudīgas kautuves ar atvieglotiem nosacījumiem. Cik pamatota ir šī prasība? Cik saslimšanas gadījumi bijuši pēdējos piecos gados?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Kādas ir PVD darbības prioritātes 2010. gadā? Vai, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, gaidāmas ievērojamas atšķirības?

Sarmīte Babāne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
17.03.2010

PVD strādā, izmantojot vienotu programmu, un kā valsts pārvaldes iestāde, protams, ir cieši saistīts ar pašreiz valstī notiekošajiem procesiem. Dramatiska situācija izveidojusies finansējuma samazinājuma dēļ. Tas skāris arī laboratoriskās programmas, taču PVD centīsies deleģēto funkciju izpildi nodrošināt. Turklāt jāatceras, ja nebūtu PVD, nevarētu notikt arī lopkopības produktu tirdzniecība. Mainoties finansējumam un darbinieku skaitam, dienestā ir pārskatītas prioritātes un samazināts pārbaužu skaits jomās, kas nevar radīt nopietnus draudus iedzīvotāju veselībai. Tāpat samazinātas tirdzniecības uzņēmumu pārbaudes. Taču pārbaužu skaits slimnīcās, skolās, bērnudārzos un pansionātos netiek samazināts.

Kā jau esam informējuši, 9. martā PVD zemkopības ministram prezentēja dienesta reorganizācijas koncepciju, ko ministrs akceptēja. Reformas pārsvarā skar centrālo aparātu, bet neskar reģionālas struktūrvienības. Profesionālais izaicinājums 2010. gadā ir veidot kompaktu, bet funkcionēt spējīgu dienestu.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana