Citas ziņas sadaļā

Kādi maksājumi un aptuveni kādos apjomos ir paredzami?

• Kāda ir pieteikšanās aktivitāte un pirmā mēneša rezultāti LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” (kopā, t.sk. LAD reģionālajām pārvaldēm un lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību grupā)?

Vairāki jautājumi par projektiem

Vairāki jautājumi par akcīzes atmaksu

Vai ir noadministrēti visi agrovides maksājumi? Un kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi?

Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri reglamentēti? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus ātrāk par kādu noteiktu termiņu?

Kādu platību pļavu un ganību 2009. gadā bija pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru īpašumā nav mājlopu, vai kuriem nebija atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz hektāru pļavu un ganību)?

Publiski izskanējis, ka ES izteikusi iebildumus par Daļēji naturālo saimniecību pasākuma un apgūto resursu lietderību. Kāda ir LAD plānotā reakcija uz šiem komentāriem? Vai var tikt piemērotas arī kādas sankcijas par šī pasākuma realizāciju?

Ir saimniecības ar simtiem cūku, kas nav reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā, līdz ar to netiek ievērota neviena prasība, netiek maksāti nodokļi, un gaļa tiek tirgota „melnajā tirgū”, nezinot pat, kāda tai kvalitāte.

Vai PVD atbalstītu grozījumus likumdošanā, kas svītrotu prasību zemniekam obligāti sadarboties ar kautuvi, jo tirgū ir vetārsts, kas ievesto gaļu pārbauda? Turklāt pašreiz daudzos rajonos kautuves tiek likvidētas. Lopus varētu kaut saimniecībā, atbilstošās telpās, kas reģistrētas PVD kā mazjaudīgas kautuves ar atvieglotiem nosacījumiem. Cik pamatota ir šī prasība? Cik saslimšanas gadījumi bijuši pēdējos piecos gados?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Vai 2010. gadā PVD plāno pārmaiņas sniegtajos pakalpojumos lauksaimniekiem, pārtikas apritē iesaistītajiem u. c. ?

Sarmīte Babāne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
17.03.2010

- PVD informēja, ka jūtami pieaudzis mājražotāju skaits - līdz 600; puse no viņiem ražo augkopības, bet puse - dzīvnieku izcelsmes produktus.

- PVD palīdz uzņēmējiem rast eksporta tirgu uz Krievijas Federāciju, pagājušajā gadā vairāki uzņēmumi ir iesaistījušies šajā plašajā tirgū.

- 2010. gadā plānveida inspekcijās iecerēts pārbaudīt 10% novietņu, galveno uzmanību pievēršot lielajām novietnēm.

- Ievērojami samazināts inspekciju skaits vietās, kas novērtētas kā mazāk riskantas patērētāju drošībai un dzīvnieku veselībai (piemēram, zooveikalos un veterinārajās aptiekās).

- Starptautiskajai tirdzniecībai paredzētu dzīvnieku savākšanas centru uzraudzība. Lai dzīvnieki iespējami labākā stāvoklī nonāktu galamērķa valstī, savākšanas un transportēšanas procesam ļoti liela nozīme.

- Sadarbība ar Veterinārārstu biedrību, izstrādājot jaunus pilnvarojuma līgumus, kas paredz skaidri definēt pilnvarojuma jomas, kā arī maksu par pilnvarotā veterinārārsta darbu.

- Par valsts līdzekļiem 2010. gadā tiek izmeklēti tikai leikozes, TSE un trakumsērgas paraugi. TSE valsts finansē lielāko daļu, bet daļa jāsedz arī zemniekam.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana