Saimniekošana

Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu

Anna Joffe, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)
01.08.2014

Cūku turētājiem, kuru novietnes atrodas ĀCM ārkārtas situācijas teritorijā, līdz šā gada 31. jūlijam* un līdz 7. augustam**, saskaņā ar Ministra kabineta rīkojumu, jāievieš un jānodrošina biodrošības pasākumi un gadījumā, ja tos nevar nodrošināt, jāveic cūku nokaušana attiecīgi līdz 31. augustam* un 7. septembrim**.


Cūku turētājiem, kuru novietnes atrodas ĀCM ārkārtas situācijas teritorijā, līdz šā gada 31. jūlijam* un līdz 7. augustam**, saskaņā ar Ministra kabineta rīkojumu, jāievieš un jānodrošina biodrošības pasākumi un gadījumā, ja tos nevar nodrošināt, jāveic cūku nokaušana attiecīgi līdz 31. augustam* un 7. septembrim**.

Dzīvnieku īpašnieks telefoniski, rakstveidā, elektroniski vai kādā citā sev ērtā veidā informē PVD teritoriālo struktūrvienību, kuras teritorijā atrodas cūku novietnē, par savu nodomu nokaut cūkas, jo nespēj ieviest un nodrošināt noteiktos biodrošības pasākumus un vienojas par cūku pirmskaušanas apskates datumu un laiku. Dzīvnieku īpašnieks informē PVD arī par to, vai cūkas tiks kautas mājas vai kautuvē. Mājās kautu gaļu un kaušanas blakusproduktus aizliegts izvest ārpus saimniecības!

PVD inspektors vai pilnvarots veterinārārsts ieradīsies saimniecībā un veiks cūku pirmskaušanas, kā arī ja cūkas tiks kautas mājās, pēckaušanas apskati, palīdzēs aizpildīt nepieciešamos dokumentus un informēs novietnes pārstāvi par turpmākajām darbībām.

Pirmskaušanas apskatei jānotiek ne vairāk kā 24 stundas pirms paredzētās cūku kaušanas vai nosūtīšanas uz kautuvi, līdz ar to PVD lūdz tos dzīvnieku turētājus, kuru novietnē ir neliels cūku skaits, resursu un finanšu ekonomijas nolūkos atbalstīt priekšlikumu organizēt to kaušanu vienlaicīgi.

Ja pirmskaušanas pārbaudes laikā netiks konstatētas pazīmes, kas rada aizdomas par cūku saslimšanu ar ĀCM, tiks aizpildīti nepieciešamie dokumenti un cūkas varēs nokaut mājās vai nosūtīt kaušanai uz kautuvi.

Ja pārbaudes laikā cūkām konstatēs paaugstinātu temperatūru vai kādas citas pazīmes par iespējamo saslimšanu ar ĀCM, tiks ņemti asins paraugi un tikai pēc laboratorisko analīžu saņemšanas varēs pieņemt lēmumu par tālāko rīcību, ko darīt ar dzīvniekiem.

Ja novietnē ir mazi sivēni vai cūkas (piemēram, kuilis), kuru gaļa nav izmantojama uzturā vai arī saimniecība informē, ka tai nav kur likt iegūto gaļu, cūkas būs jānogalina un PVD sniegs atbalstu nogalināto cūku nogādāšanai uz blakusproduktu savākšanas konteineriem.

Pēc visu cūku nokaušanas dzīvnieku īpašniekam jāaizpilda Apliecinājums par cūku neturēšanu – apņemšanās gadu neturēt cūkas un Iesniegums Lauku atbalsta dienestam (LAD) kompensācijas saņemšanai par nokautajām/nogalinātajām, Lauksaimniecības datu centrā (LDC) reģistrētajām cūkām. Tiem, kuri nav LAD klienti, būs jāaizpilda arī Zemkopības nozares klienta reģistrācijas veidlapa.

Visas nepieciešamās veidlapas nodrošinās PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts un cūku turētājs to varēs aizpildīt uz vietas, savā saimniecībā. Tās dzīvnieku turētājs var izdrukāt no PVDmājas lapas un aizpildīt pirms PVD inspektora ierašanās. Aizpildītās veidlapas PVD nogādās uz LAD.

PVD informē, ka gadījumā ja Apliecinājumā minētajā laikā apmeklējot saimniecību konstatēs, ka saimniecībā tomēr tiek turētas cūkas un Apliecinājums par cūku neturēšanu netiek pildīts, kompensācija būs jāatmaksā, kā arī iestāsies administratīvā atbildība un tiks piemērots naudas sods.

Bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot dzīvnieku turētājs var pasargāt savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā.

______

Aktuāli - Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izsludinātās ārkārtējās situācijas zonā esošajām teritorijām Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izsludinātās ārkārtējās situācijas zonā esošajām teritorijām –

*Daugavpils novada Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Laucesas pagasts, Maļinovas pagasts, Naujenes pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Tabores pagasts, Vecsalienas pagasts un Višķu pagasts; Aglonas novads; Krāslavas novads; Dagdas novads; Zilupes novads; Rēzeknes novada Kaunatas pagasts, Mākoņkalna pagasts un Pušas pagasts; Ludzas novada Brigu pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pildas pagasts un Rundēnu pagasts un Ciblas novads.

**Alojas novadā, Mazsalacas novadā, Rūjienas novadā, Naukšēnu novadā, Valkas novadā, Burtnieku novadā, Kocēnu novadā, Beverīnas novadā, Strenču novadā, Priekuļu novadā, Raunas novadā, Smiltenes novadā, Apes novadā, Alūksnes novadā, Viļakas novadā, Balvu novadā, Rugāju novadā, Baltinavas novadā, Kārsavas novadā un Rēzeknes novada Audriņu pagastā, Bērzgales pagastā, Dricānu pagastā, Gaigalavas pagastā, Ilzeskalna pagastā, Kantinieku pagastā, Lendžu pagastā, Nagļu pagastā, Nautrēnu pagasts, Ozolmuižas pagastā, Rikavas pagastā, Sakstagala pagastā, Strūžānu pagastā un Vērēmu pagastā.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)

x

Paroles atgadināšana