Saimniekošana

Klajā nācis latviešu tulkojums ziņojumam par ES lauksaimniecības kooperatīvu attīstību 2014.gadā

Sabīne Puķe, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
26.05.2015

Pirmdien, 25. maijā, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) publicējusi latvisko versiju Eiropas lauksaimniecības kooperatīvu jumta organizācijas COGECA Sekretariāta sagatavotajam ziņojumam par Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecības kooperatīvu attīstību 2014.gadā.


Pirmdien, 25. maijā, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) publicējusi latvisko versiju Eiropas lauksaimniecības kooperatīvu jumta organizācijas COGECA Sekretariāta sagatavotajam ziņojumam par Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecības kooperatīvu attīstību 2014.gadā. Ziņojums pieejams LLKA mājaslapā www.llka.lv , sadaļā "Kooperācijas attīstība", un LLKA ir tā tulkojuma pasūtītājs.

Pēdējos gados COGECA periodiski nākusi klajā ar dažādiem ziņojumiem par ES lauksaimniecības kooperatīvu attīstību. Arī jaunais ziņojums ir līdzīgs iepriekšējiem, sniedzot priekšstatu par visu ES dalībvalstu kooperācijas attīstību un arī padziļinātu analīzi. Ziņojumā sniegta informācija par kooperatīvu statistikas rādītājiem, kā arī aptverti juridiskie, pārvaldības un finanšu aspekti katrā valstī attiecībā uz lauksaimniecības kooperatīviem. Publikācijā ietvertā informācija lielākoties saņemta no COGECA biedru organizācijām, atbildot uz aptaujas jautājumiem, un papildināta ar faktiem no Eiropas Komisijas finansētā pētījuma "Atbalsts lauksaimnieku kooperatīviem" (Support for Farmers’ Cooperatives, 2012.gada novembris).

LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons: "Viens no asociācijas uzdevumiem ir kooperācijas popularizēšana un sabiedrības izglītošana par kooperācijas nozīmi lauku reģionu attīstībā. Šā apjomīgā informatīvā materiāla tulkošana latviešu valodā ir viens no instrumentiem, ar kuru palīdzību lauksaimnieki var iepazīties ar kooperācijas panākumiem Eiropā. Es rekomendēju visiem ar lauksaimniecības nozari saistītajiem un jo īpaši - kooperatīvu vadītājiem - iepazīties ar šo COGECA izstrādāto ziņojumu, un izdarīt secinājumus, kādā attīstības stadijā patlaban atrodamies mēs un pārējie Eiropas kolēģi."

Ziņojumā par ES lauksaimniecības kooperatīvu attīstību apkopoti svarīgākie lauksaimniecības kooperatīvu statistikas indikatori visās 28 ES dalībvalstīs, kā arī vispārējie dati par kooperācijas attīstību katrā dalībvalstī. To papildina saraksts ar 100 lielākajiem lauksaimniecības kooperatīviem, kas ir noteikti pēc to apgrozījuma pēdējā pārskata posmā (2013). Pirmajās trīs vietās ierindojas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvs "Bay Wa" (Dānija), piensaimniecības kooperatīvs "FrieslandCampina" (Nīderlande) un piensaimniecības kooperatīvs "Arla Foods" (Dānija). Pamatojoties uz grāmatā ietverto informāciju, var secināt, ES kooperatīvi spēlē lielu lomu Eiropas pārtikas apgādes ķēdē. Visu kooperatīvu kopējais apgrozījums šobrīd ir aptuveni 347 miljardi EUR, bet kopējais kooperatīvu skaits sarucis līdz 22 000 (38 000 iepriekšējā pārskata periodā). Vadošie kooperatīvi uzrāda ievērojamu izaugsmes tendenci, kopējais 100 lielāko kooperatīvu apgrozījums laika posmā no 2011.-2012. gadam ir audzis par 4%, bet nākamajā gadā jau par 14%.

Grāmatā ir norādīts, ka ES valstu lauksaimniecības kooperatīviem arvien pieaug nepieciešamība pēc sarežģītākas mārketinga stratēģijas un komercdarbības stratēģija ir tā, kas rada vajadzību piesaistīt ārējo kapitālu. Jo lielāks ir attālums no tirgiem līdz zemniekam, jo izteiktāka ir vajadzība pēc kapitāla intensitātes, tādējādi arī lielāka nepieciešamība pēc ārējā kapitāla. Ārējā kapitāla piesaistei kooperatīva pamatkapitālam ir izšķiroša ietekme uz tā pārvaldību. Taču lauksaimniekiem ir jālīdzsvaro vajadzība pēc (ārējā) finansējuma ar nepieciešamību saglabāt kontroli. Vairumā gadījumu šo līdzsvaru atspoguļo pārvaldības struktūra, kas ārējiem finansētājiem sniedz ierobežotu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Jāuzsver, ka Latvijas lauksaimniecības kooperatīviem šis jautājums pagaidām nav aktuāls.

Kā minēts izdevumā, atsevišķas dalībvalstis paredz īpašus noteikumus attiecībā uz nodokļu piemērošanu kooperatīviem, tomēr lielākajai daļai valstu lauksaimniecības kooperatīviem piemēro vispārējās nodokļu sistēmas noteikumus.

Noslēgumā ir sniegti ziņojumi par katras ES dalībvalsts kooperatīviem. COGECA biedri - lauksaimniecības kooperatīvu organizācijas, tostarp Latvijas lauksaimniecības kooperatīvus pārstāvošā LLKA, sniedz informāciju par savu valsti, kā arī pašreizējām darbības prioritātēm un iespējamiem ES mēroga pasākumiem.

Materiāls LLKA mājaslapā atrodams šeit: http://www.llka.lv/noderiga-informacija/lauksaimniecibas-kooperativu-attistiba-es-2014gada/80/

Par LLKA

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija ir dibināta 2002.gadā un apvieno lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS), kuras strādā savu biedru interesēs, samazinot to ražošanas izmaksas. Asociācijas darbības mērķis ir radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieku kooperācijas attīstībai un veicināt sabiedrības izpratni par kooperācijas nepieciešamību un priekšrocībām. LLKA ir galvenais Zemkopības ministrijas sadarbības partneris lauksaimnieku kooperācijas jautājumu risināšanā. Šobrīd LLKA ir 50 biedri.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana