Teritoriju pārvaldība

Varēs saņemt atbalstu par konsultāciju sniegšanu akvakultūras uzņēmumiem

Viktorija Kalniņa, LR Zemkopības ministrija (ZM)
24.01.2017

Otrdien, 24.janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi". Noteikumu projekts izstrādāts, lai veicinātu akvakultūras attīstību un konkurētspēju.

Atbalsta piešķiršana konsultāciju pakalpojumiem sniegs iespēju akvakultūras uzņēmējiem saņemt konsultācijas gan par akvakultūras dzīvnieku audzēšanas tehnoloģijām, dažādu sugu audzēšanas specifiku, gan citas juridiska, ekoloģiska un ekonomiska rakstura konsultācijas. Nozarē iesaistīto zināšanu un prasmju attīstība veicinās uzņēmumu konkurētspēju. Profesionālajai izglītībai zivsaimniecībā nozīmīgs aspekts ir pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, un tās ir svarīgi nodrošināt nozares ilgtspējas kontekstā, koncentrējoties uz ietilpīgām jauno tehnoloģiju prasmēm.

Noteikumu projekts nosaka pasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumus un iesniedzamos dokumentus, publiskā finansējuma apmēru, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un pieteikšanās kārtību. Pasākumā atbalstu konsultāciju sniegšanai varēs saņemt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", kura viena no funkcijām ir sniegt konsultācijas par videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas jautājumiem, kā arī izglītības iestādes ar akreditētu profesionālās pilnveides vai studiju programmu, kurā paredzēti mācību priekšmeti par akvakultūras ekoloģiju, ģenētiku un tiesisko regulējumu vai zivju audzēšanas biotehnoloģiju. Konsultācijas saņemt varēs Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētas akvakultūras dzīvnieku audzētavas, piesakoties iepriekš minētajās iestādēs.

Atbalsta piešķiršanas kārtība stāsies spēkā pēc tās publicēšanas oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" tīmekļvietnē www.vestnesis.lv . Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumiem "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi"" pieejama MK tīmekļvietnē.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana