Jautājiet! - Atbildēsim....

Ja valstij nav naudas, lai segtu GSE izmeklējumus, un tas paliek kautuvju ziņā, saprotams, ka šos izmeklējumus apmaksās zemnieks. Vai, ņemot vērā mūsu ekonomisko situāciju, un to, ka Latvijā pozitīvu GSE nav bijis, šos izmeklējumus veseliem kautiem dzīvniekiem varētu neveikt? ZM solīja rast 30% valsts atbalstu šo analīžu veikšanai. Vai PVD ir zināms, kā risinās šis jautājums?

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
28.10.2009

Eiropas likumdošana (Regula 999/2001) noteic, ka dalībvalsts var atvieglot GSE monitoringa prasības pēc tam, kad valstī izmeklējumi pilnā apjomā veikti 6 gadus. Latvijai 6 gadu periods beigsies 2010. gada 1. maijā, kad PVD sagatavos Eiropas Komisijai dosjē par 2004.-2010. gada monitoringa rezultātiem, kas vēlāk tiks iesniegti izvērtēšanai Eiropas pārtikas drošības iestādē (EFSA). Atvieglotas GSE monitoringa prasības nozīmē kautuvēs kauto dzīvnieku izmeklēšanu no 48 mēnešu vecuma (šobrīd veselos izmeklējam no 30 mēn. vecuma, piespiedu kautos - no 24 mēn.). Izvērtējot iepriekšējos 2 gados uz GSE izmeklēto dzīvnieku vecumus, Latvijā atvieglotā monitoringa ieviešana izmeklējumu skaitu gadā samazinātu par 18-20%.

Neveicot GSE izmeklējumus, Latvija zaudē tai piešķirto kontrolēta riska kategoriju, kam seko tirdzniecības ierobežojumi.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana