Jautājiet! - Atbildēsim....

Kad sāksies projektu pieņemšana pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” un „Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas”?

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
15.02.2010

Attiecināmo izmaksu summu plānots palielināt: 70 tūkst. LVL uzņēmumu radīšanai, savukārt esošo uzņēmumu attīstībai - 140 tūkst. LVL. Bet līdzfinansējuma likme paaugstināta uz 50%. Par plānotajām kārtām tiks lemts pēc grozījumu apstiprināšanas MK noteikumos.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana