Jautājiet! - Atbildēsim....

Par “Agrovides” pasākumu “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ). Ja par 2004.-2005. g. pieteiktajām platībām uzņemtās saistības ir beigušās, vai 2010. gadā un turpmāk BDUZ platības jāpiesaka no jauna un par tām jāuzņemas jaunas saistības? Ja ar zemes īpašnieku, kura platībās ietilpst arī BDZU, beidzas nomas līgums, vai līdzšinējais zemes izmantotājs (nomnieks) var pieteikt tikai viņa apsaimniekošanā palikušo platību? (piem., 14,8 ha – 2,5 ha=12,3 ha)?

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
18.02.2010

Vispirms būtu jāpārliecinās, vai vecais saistību periods ir beidzies (gadās, ka cilvēks sajauc saistību periodus un pēdējā saistību gadā samazina platības, un tad atbalsts ir jāatprasa). Bet šobrīd vēl jaunie MK noteikumi nav pieņemti, tāpēc par jaunu saistību uzņemšanos īstas skaidrības nav.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana