Zināšanas saimniekošanai

Noturīgas un multifunkcionālas piena nozares attīstība Latvijā: izaicinājumi un risinājumi

Noturīgas un multifunkcionālas piena nozares attīstība Latvijā: izaicinājumi un risinājumi

Ieva Leimane, Agnese Krieviņa, Sallija Ceriņa, Ingūna Gulbe, Ilona Osīte, Silvija Dreijere, Alberts Auziņš, Pēteris Lakovskis , Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI)
30.11.2021

Pētījuma «Stratēģijas izstrāde noturīgas un multifunkcionālas piena nozares attīstībai Latvijā» rezultāti


Pievienotie dokumenti

Slaidrāde

Pētījuma «Stratēģijas izstrāde noturīgas un multifunkcionālas piena nozares attīstībai Latvijā» rezultāti. 

 

Izpētes rezultāti, secinājumi un piedāvātie risinājumi ir plašas Ielavs Leimanes vaadītas AREI pētnieku un piesaistītop ekspertu grupas darba rezultāts un neatkarīgs viedoklis, kas nav saskaņots nedz ar nozares nevalstiskajām organizācijām, nedz valsts pārvaldes institūcijām.

Pētījumā analizēti pirmavotu dati, kas statistiski reprezentē piena nozari ražošanu un pārstrādi LV, LT, EE, PL, DE, IE, pasaulē (Eurostat, SUDAT, IFCN), kā arī pētāmo kopu aptveroši pirmavotu dati (LDC un LAD). Tāpat informācijas ieguves stadijā īstenotas individuālas intervijas ar piena nozares pārstāvjiem un domājot par nākotnes risinājumiem īstenota plaša diskusija, iesaistot arī nozares nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

 

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI)

x

Paroles atgadināšana