NVO paziņojumi

Lauksaimniecības kooperatīvi gandarīti par samazināto nodokli sezonas laukstrādniekiem jau šovasar

Sabīne Puķe, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
07.03.2014

Saeima otrajā un galīgajā lasījumā atbalstīja lauksaimnieku ierosinājumu, kas paredz, ka no šā gada 1. jūnija augļkopībā un dārzeņkopībā nodarbinātajiem sezonas laukstrādniekiem tiks piemērota iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15 procentu apmērā. To paredz pieņemtie grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Grozījumi paredz, ka sezonas laukstrādnieka ienākuma nodoklis attieksies uz personām, kas nodarbinātas augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā un stādīšanā, to kopšanā un ražas novākšanā, kā arī augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā. Jauno nodokli varēs piemērot personai, kas no 1. aprīļa līdz 30. novembrim pie viena vai vairākiem darba devējiem strādā ne vairāk kā 65 kalendāra dienas un kura ienākumi nepārsniedz trīs tūkstošus eiro. Savukārt minimālais nodokļa maksājums būs 0,70 eiro par katru nostrādāto dienu. Persona, kas maksās sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokli, kļūs sociāli apdrošināta pensijai, ja no visiem darba devējiem saņemtais ienākums mēnesī pārsniegs 70 eiro.

Likumprojekta viena no virzītājām - Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) - ir gandarīta par deputātu pieņemto lēmumu, jo uzskata, ka ieguvēji no tā būs visi: gan lauksaimnieki, gan valsts, gan paši nodarbinātie. Samazinātā ienākuma nodokļu likme ir nozīmīgs solis nelegālās nodarbinātības mazināšanā, un valsts nodokļu ieņēmumu palielināšanā, kā arī godīgas konkurences veicināšanā uzņēmējdarbības vidē un darba tirgū.

LLKA biedra, kooperatīvās sabiedrības "Mūsmāju dārzeņi" vadītāja Edīte Strazdiņa: "Šā likumprojekta spēkā stāšanās ir pozitīva no vairākiem aspektiem - tā samazinās dārzkopības un augļkopības nozarēs samērā augsto nelegālās nodarbinātības līmeni sezonas laukstrādnieku vidū, palielinās valsts budžeta ieņēmumus par 2,49 miljonu eiro, kurus līdz šim neieņēma tieši nelegālās nodarbinātības dēļ. Tāpat celsies vietējo ražotāju konkurētspēja salīdzinājumā ar citu valstu importu, jo cenu spiediens ir milzīgs, kā arī mazināsies birokrātiskais slogs uzņēmējiem."

LLKA biedra, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "Baltijas Ogu kompānija" valdes locekle Māra Rudzāte norāda: "Beidzot ir piepildījušās augļkopju ilgi lolotās cerības. Esam gandarīti un priecīgi, ka jau šogad varēsim uzsākt darbu, ņemot vērā jaunās likuma normas, un sākt risināt problēmas, ar kurām līdz šim esam saskārušies. Vienlaicīgi arī sakām paldies visām iesaistītām pusēm par darbu, un paldies Saeimas deputātiem, ka šī iniciatīva beidzot ir atbalstīta".

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana