Statistikas pamatdati

Pērn sarukusi graudu, rapša, kartupeļu un dārzeņu ražība

Sanda Rieksta, Centrālā statistikas pārvalde
18.02.2014

Pērn graudu kopējā raža sasniedza 1,9 milj. tonnu, kas ir par 175,7 tūkst. tonnu jeb 8,3% mazāk kā 2012. gadā. Jāatzīmē, ka 2012. gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē tika iegūta vislielākā graudu kopraža – 2,1 milj. tonnu. Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu ietekmē pērn graudaugu vidējā ražība samazinājusies no 37 centneriem no hektāra 2012. gadā līdz 33,4 centneriem no hektāra (ha) 2013. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati.


Pērn graudu kopējā raža sasniedza 1,9 milj. tonnu, kas ir par 175,7 tūkst. tonnu jeb 8,3% mazāk kā 2012. gadā.Jāatzīmē, ka 2012. gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē tika iegūta vislielākā graudu kopraža – 2,1 milj. tonnu. Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu ietekmē pērn graudaugu vidējā ražība samazinājusies no 37 centneriem no hektāra 2012. gadā līdz 33,4 centneriem no hektāra (ha) 2013. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati.

Ar graudaugiem apsēti 583,9 tūkst. ha, kas ir par 9,3 tūkst. ha jeb 1,6% vairāk nekā 2012. gadā.

Vasarāju graudaugu kultūru platības, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaugušas par 20,3 tūkst. ha jeb 7,7%, tai skaitā vasaras kviešu – par 21,4 tūkst. ha jeb 22,2%.

Ziemāju sējumu platības samazinājušās par 11 tūkst. ha jeb 3,5%, tai skaitā rudzu – par 7,9 tūkst. ha jeb 21,3%, ziemas kviešu – par 4,4 tūkst. ha jeb 1,7%.

2013. gadā ziemas kviešiem bija nozīmīgs īpatsvars gan graudaugu kopējā sējumu platībā (43.4%), gan graudu kopievākumā (54.7%). Ziemas kviešu novākts par 156,4 tūkst. tonnu jeb 12,8% mazāk. To vidējā ražība samazinājusies no 47,3 cnt no viena ha 2012.gadā līdz 42 cnt no viena ha 2013.gadā. Tas ievērojami ietekmēja graudu kopējo ražu Latvijā.

2013. gadā kopumā tika iepirkts 1535,3 tūkst. tonnu Latvijā izaudzēto graudu, kas ir par 176,1 tūkst. tonnu jeb 10,3% mazāk nekā gadu iepriekš. 82,1% no iepirkto graudu apjoma bija kvieši. To iepirkums samazinājies par 166,4 tūkst. tonnu jeb 11,7%, bet pārtikas kviešu iepirkums pieaudzis par 53 tūkst. tonnu jeb 5,9%.

2013. gadā iepirkts par 39,4 tūkst. tonnu jeb 30,4% mazāk rudzu, tai skaitā pārtikas rudzu – par 36,1 tūkst. tonnu jeb 32% mazāk.

Graudaugu eksports no Latvijas pērn bijis ievērojams. 2013. gadā eksportēti 1 072 tūkst. tonnu kviešu un kviešu un rudzu maisījuma, 24 tūkst. tonnu rudzu. Jāņem gan vērā, ka pērnā gada graudaugu eksportā ietilpa gan 2012., gan 2013. gada raža.

Pasaulē iegūtās labās graudu ražas ietekmē samazinājās graudaugu cena pasaules biržās. Tas pazemināja arī graudu vidējo iepirkuma cenu Latvijā par 14,4%. Vidējās graudu iepirkuma cenas Latvijā samazinājušās no 207,20 eiro par tonnu 2012. gadā līdz 177,30 eiro par tonnu 2013. gadā.

Rapša sējumu platības pieaugušas par 10,7 tūkst. ha jeb 9,1%, ko ietekmēja ziemas rapša sējumu palielināšanās par 13,7 tūkst. ha jeb 21,5%. Vidējai rapša sēklu ražībai no viena ha samazinoties no 25,8 cnt 2012. gadā līdz 23,1 cnt 2013. gadā, tai skaitā ziemas rapša – no 32,1 cnt līdz 26,8 cnt, kopējā rapša sēklu raža samazinājās par 6,8 tūkst. tonnu jeb 2,2%.

Kartupeļu stādījumu platībām samazinoties par 3,2% un kartupeļu vidējai ražībai par 4,7%, novākts par 43 tūkst. tonnu jeb 8% mazāk kartupeļu nekā iepriekšējā gadā.

2013. gadā izaudzēts 140,4 tūkst. tonnu dārzeņu (ieskaitot izaudzētos siltumnīcās), kas ir par 20,9 tūkst. tonnu jeb 13% mazāk nekā pirms gada. Atklātā lauka dārzeņu platības pieaugušas par 4,8%, bet, samazinoties  vidējai ražībai no 1 ha no 182 cnt 2012. gadā līdz 149 cnt 2013.gadā, dārzeņu novākts par 21,3 tūkst. tonnu jeb 14,5% mazāk. 

Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, tūkst. ha

2012.gads

2013.gads*

2013.gads % salīdzinājumā ar 2012.gadu

Sējumu kopplatība

1122.2

1146.5

102.2

Graudaugi

574.6

583.9

101.6

    Ziemāji

311.0

300.0

96.5

      kvieši

258.0

253.6

98.3

      rudzi

37.0

29.1

78.7

      tritikāle

13.3

14.2

107.2

    Vasarāji

263.6

283.9

107.7

      kvieši     

96.7

118.2

122.2

      mieži

85.2

82.3

96.6

      auzas

62.0

62.4

100.7

      griķi

11.7

10.6

90.1

Rapsis

117.5

128.2

109.1

Kartupeļi

28.2

27.3

96.8

Dārzeņi (atklātā lauka)

8.1

8.5

104.8

Lauksaimniecības kultūru kopraža un vidējā ražība

Kopraža, tūkst. t

Vidējā ražība no 1 ha, cnt

2012.gads

2013.gads*

2013.gads % salīdzinājumā ar 2012.gadu

2012.gads

2013.gads*

Graudaugi

2124.5

1948.7

91.7

37.0

33.4

    Ziemāji

1406.1

1187.6

84.5

45.2

39.6

      kvieši

1221.4

1065.1

87.2

47.3

42.0

      rudzi

124.2

75.6

60.8

33.5

25.9

      tritikāle

48.8

36.6

75.0

36.8

25.7

    Vasarāji

718.4

761.1

106.0

27.3

26.8

      kvieši     

318.4

369.9

116.2

32.9

31.3

      mieži

236.9

222.3

93.9

27.8

27.0

      auzas

137.0

134.2

98.0

22.1

21.5

      griķi

8.0

10.8

136.6

6.8

10.3

Rapsis

303.5

296.6

97.8

25.8

23.1

Kartupeļi

538.9

495.9

92.0

191

182

Dārzeņi

161.4

140.4

87.0

182

149

* Provizoriskie datiCentrālā statistikas pārvalde

x

Paroles atgadināšana