Statistikas pamatdati

Vidējās meža atjaunošanas izmaksas no 566 līdz 630 eiro uz hektāru

Alda Jirgensone, Centrālā statistikas pārvalde
26.06.2014

Kopējās meža atjaunošanas vidējās izmaksas 2013. gadā Latvijā bija no 566 līdz 630 eiro uz hektāru atkarībā no meža zemes kvalitātes grupas, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. 2012. gadā šīs izmaksas bija no 392 līdz 595 eiro uz hektāru.

Meža atjaunošanas vidējās izmaksās uz hektāru ietilpst augsnes sagatavošanas un stādu un stādīšanas izmaksas. Augsnes sagatavošanas un stādīšanas izmaksas 2013.gadā vislielākās bija meža zemes 2. kvalitātes grupas* mežos, bet viszemākās meža zemes 4. kvalitātes grupas* mežos.

Meža atjaunošanas un kopšanas vidējās izmaksas (eiro/ha)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Meža kopšanas izmaksas 2013.gadā Latvijā vidēji bija no 210 līdz 232 eiro uz hektāru. Meža kopšanas izmaksās ietilpst meža agrotehniskā kopšana un jaunaudžu sastāva kopšana. Vislielākās meža kopšanas izmaksas 2013.gadā bija meža zemes 1. kvalitātes grupas mežos*.

Mežizstrādes izmaksas attiecas uz galveno cirti, kurā meža gabals tiek izcirsts gandrīz pilnībā, un starpcirti (kopšanas, rekonstruktīvā, sanitārā), kurā cirte tiek veikta daļēji. Katra no cirtēm ietver kokmateriālu sagatavošanu, pievešanu līdz ceļam un transportēšanu līdz iepirkšanas punktam.

Kopējo mežizstrādes izmaksu lielumu galvenajā cirtē un starpcirtē veido darbaspēka izmaksas, transporta izmaksas, tai skaitā, pielietotās tehnikas izmaksas. 2013.gadā kopējās 1 kubikmetra koksnes vidējās mežizstrādes izmaksas galvenajā cirtē bija 17,15 eiro, bet starpcirtē – 20,88 eiro.

Starpcirtē ciršanas darbi tiek veikti izlases veidā, tādēļ kopējās mežizstrādes izmaksas ir lielākas nekā galvenajā cirtē, kur ciršana tiek veikta gandrīz pilnībā. Salīdzinot ar 2012.gadu, kopējās mežizstrādes vidējās izmaksas 2013.gadā galvenajā cirtē saglabājušās iepriekšējā gada līmenī, bet starpcirtei salīdzinājumā ar 2012.gadu palielinājušās  par  4,3%.

Mežizstrādes izmaksas (eiro/m3)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Piezīme: *

1. meža zemes kvalitātes grupai pieder grīnis, purvājs.
2. meža zemes kvalitātes grupai pieder sils, viršu ārenis, viršu kūdrenis, slapjais  mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša, niedrājs, dumbrājs, liekņa.
3. meža zemes kvalitātes grupai  pieder mētrājs, lāns, mētru ārenis, mētru kūdrenis.
4. meža zemes kvalitātes grupai pieder damaksnis, vēris, gārša, šaurlapju ārenis, šaurlapju kūdrenis, platlapju ārenis, platlapju kūdrenis.

Centrālā statistikas pārvalde

x

Paroles atgadināšana