Zin.publikācijas

The Role of Agribusiness in Maintenance of Future Rural Employment in Latvia

Agnese Krieviņa, Ieva Leimane, Andris Miglavs, AgroPols
06.02.2013

LLU zinātnisko rakstu 28.sējumā (2013) publicētais raksts balstās uz 2011./2012. gados veikta pētījuma izzinājumiem.


Šis raksts aptver nelielu daļu no 2011.gadā veikta pētījuma „Latvijas Lauku telpas attīstība
un tās iespējamie nākotnes scenāriji" 
izzinājumiem. 
Tajā parādīts lauksaimniecības potenciāls papildus pievienotās vērtības radīšanā un lauku nodarbinātības finansēšanā, pie efektīvākas un pilnīgākas lauksaimniecības zemes izmantošanas scenārija. 
Konstatēts, ka produktivitāte Latvijā salīdzinoši ir ārkārtīgi zema. Tomēr pat tās palielināšana līdz ES vidējiem rādītājiem lausaimniecības (un arī visai agrobiznesa) nozarei Latvijā nav potenciāla apturēt nodarbinātības samazināšanos nedz lauksaimniecībā, nedz laukos.
Nodarbinātības samazināšanās samazinājumu izraisīs arī citu agrobiznesa nozaru saimnieciskās darbības efektivitātes normalizēšana. 
Tāpēc nepieciešama starpdisciplināra, mērķtiecīga darbība nodarbinātības veicināšanai lauku telpā, ja sabiedrība vēlētos saglabāt esošo nodarbinātību līmeni Latvijas lauku telpā. 
 
Raksts publicēts arī Researchgate.net: 
ej.uz/xnt4

TY  - JOUR
AU  - Krievina, Agnese
AU  - Leimane, Ieva
AU  - Miglavs, Andris
PY  - 2013/01/06
SP  - 
T1  - The Role of Agribusiness in Maintenance of Future Rural Employment in Latvia
VL  - 28
DO  - 10.2478/v10236-012-0013-2
JO  - Proceedings of the Latvia University of Agriculture
ER  - 

AgroPols

x

Paroles atgadināšana