Zin.publikācijas

Competitiveness of Latvian Agri-business in Regional Context

Agnese Krieviņa, Ieva Leimane, Andris Miglavs, AgroPols
30.03.2012

Pēc 2004. gada ir vērojama ievērojama iedzīvotāju aizplūšana no Latvijas, īpaši no lauku teritorijas, kurā lauksaimniecība vēsturiski ir galvenais nodarbinātājs. Rakstā vērtēta Latvijas agrobiznesa konkurētspēja darbaspēka saglabāšanā un piesaistē Baltijas kontekstā un pētīta saikne starp migrāciju un agrobiznesa konkurētspēju.


Pēc 2004. gada ir vērojama ievērojama iedzīvotāju aizplūšana no Latvijas, īpaši no lauku teritorijas, kurā lauksaimniecības vēsturiski ir galvenais nodarbinātājs. 
Rakstā vērtēta Latvijas agrobiznesa konkurētspēja darbaspēka saglabāšanā un piesaistē Baltijas kontekstā un pētīta saikne starp migrāciju un agrobiznesa konkurētspēju.
Pievienotās vērtības un darba samaksas līmeņa analīze liecina par zemu Latvijas ekonomikas konkurētspēju un par vēl zemāku Latvijas agrobiznesa konkurētspēju, kas liecina par zemu darbaspēka piesaistes spēju. 
Pieejamie dati apstiprina saikni starp ienākumu līmeni un migrāciju Latvijā pēc 2004. gada. Ir iespēja saņemt ievērojami lielākus ienākumus citās ES valstīs, un tas veicināja darbaspēka aizplūšanu no Latvijas. Tā kā ienākumu līmenis lauksaimniecībā ir vēl zemāks nekā vidēji ekonomikā, lauku teritoriju vairāk skārusi darbaspēka aizplūšana.

Raksts iekļauts researchgate.net datubāzē ej.uz/pcm7 

AgroPols

x

Paroles atgadināšana