Zin.publikācijas

Improving of Small Farm Market Capability in Latvia

Ieva Leimane, Agnese Krieviņa, Andris Miglavs, AgroPols
20.02.2014

Rakstā parādīti Latvijas mazo saimniecību mazo saimniecību attīstības plānus ierobežojošie faktori, pašreizējās iespējas mazo saimniecību tirgus spējas uzlabošanai, iespējamās attīstības stratēģijas un priekšlikumi šo saimniecību tirgus spējas uzlabošanai Latvijā. Būtiskākie šķēršļi attīstības plānu īstenošanai Latvijas mazajām saimniecībām ir ražošanas līdzekļu trūkums un grūtības piesaistīt finansējumu ilgtermiņa investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem. Tiek piedāvāta programmatiska pieeja, kas sastāv no četrām sastāvdaļām: 1) apmācības, 2) biznesa plāna izstrāde, 3) biznesa plāna izvērtēšana un 4) biznesa idejas īstenošana. Dažādi instrumenti biznesa ideju īstenošanai ir piesaistāmi atkarībā no tā, vai īpašnieks ir izvēlējies pilna laika lauksaimniecības stratēģijas, nepilna laika lauksaimniecības stratēģijas vai uzņēmējdarbības dažādošanas stratēģijas īstenošanu.


Rakstā publiskoti autoru veikta speciāla pētījuma rezultāti, kas ietver arī vairāk nekā 600 Latvijas mazo saimniecību īpašnieku 2013.gada maijā/jūnijā veiktā aptaujā iegūto datu analīzi. 

Rakstā parādīti Latvijas mazo saimniecību mazo saimniecību attīstības plānus ierobežojošie faktori,

 pašreizējās iespējas mazo saimniecību tirgus spējas uzlabošanai, iespējamās attīstības stratēģijas un priekšlikumi šo saimniecību tirgus spējas uzlabošanai Latvijā. Būtiskākie šķēršļi attīstības plānu īstenošanai Latvijas mazajām saimniecībām ir ražošanas līdzekļu trūkums un grūtības piesaistīt finansējumu ilgtermiņa investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem. Tiek piedāvāta programmatiska pieeja, kas sastāv no četrām sastāvdaļām: 1) apmācības, 2) biznesa plāna izstrāde, 3) biznesa plāna izvērtēšana un 4) biznesa idejas īstenošana. Dažādi instrumenti biznesa ideju īstenošanai ir piesaistāmi atkarībā no tā, vai īpašnieks ir izvēlējies pilna laika lauksaimniecības stratēģijas, nepilna laika lauksaimniecības stratēģijas vai uzņēmējdarbības dažādošanas stratēģijas īstenošanu.

Raksts iekļauts researchgate.net datubāzē ej.uz/gydx

AgroPols

x

Paroles atgadināšana