Teritoriju pārvaldība

Precizēta ĀCM riska zonu teritorija Baltijas valstīs un Polijā

Rūta Rudzīte, LR Zemkopības ministrija (ZM)
17.11.2016

Tā kā ir stājušies spēkā vairāki Komisijas Īstenošanas lēmumi, ir precizēta Āfrikas cūku mēra (ĀCM) riska zonu teritorija* Baltijas valstīs un Polijā. Tādēļ valdība trešdien, 16.novembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā.

Latvijā turpmāk II riska zona vairs nebūs visā Apes novadā, bet tikai Trapenes, Gaujienas un Apes pagastā. 

No II riska zonas ir svītrots Gulbenes novada Druvienas, Lejasciema, Lizuma, Rankas un Tirzas pagasts, bet Līgo pagastā II riska zona saglabāsies. 

No II riska zonas tiek izslēgts Jaunpiebalgas novads. 

II riska zonas vairs nebūs visā Raunas novadā, bet saglabāsies Raunas pagastā. 

Tāpat II riska zonas vairs nebūs visā Smiltenes novadā, bet tikai Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagastā. 

II riska zona noteikta vēl divās pilsētās – Apē un Smiltenē.

Turpmāk III riska zona papildus jau esošajiem pagastiem būs noteikta arī Gulbenes novada Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagastā. 

Tāpat III riska zona turpmāk būs Jaunpiebalgas novadā, Raunas novada Drustu pagastā, Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagastā un Apes novada Virešu pagastā. 

III riska zona noteikta vēl divās pilsētās – Balvos un Gulbenē. 

Riska zonu teritorija ir mainīta arī Lietuvā, Igaunijā un Polijā. 

Noteikumi paredz, ka turpmāk būs plašākas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes iespējas – pārstrāde, aprakšana, sadedzināšana un likvidēšana, tādējādi samazinot slogu uzņēmējiem. Vēl noteikumos veikti redakcionāli precizējumi administratīvo teritoriju nosaukumos. 

Noteikumi"Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā“Latvijas Vēstnesis”. 

Piezīmes: * Pēc cūku mēra uzliesmojuma Latvijā noteiktā karantīnas teritorija zonām:
-III riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas mājas cūku novietnēs un savvaļas cūku populācijā;
-II riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas tikai savvaļas cūku populācijā;
-I riska zona tiek noteikta kā aizsardzības zona ap III vai II riska zonu. 

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana