Teritoriju pārvaldība

Apstiprināts zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017.–2020. gadam

Viktorija Kalniņa, LR Zemkopības ministrija (ZM)
17.11.2016

Trešdien, 16. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.–2020. gadam. Plāna mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgi izmantojamus un daudzveidīgus publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursus Latvijā.

Plāns paredz zivju resursu mākslīgo atražošanu, zivju nārsta vietu atjaunošanu un dzīvotņu uzlabošanu, šo pasākumu zinātnisko uzraudzību, novērtējumu un ieteikumus to pilnveidošanai. Minētie pasākumi sekmēs zivsaimnieciski izmantojamo zivju resursu ilgtspēju un daudzveidību Latvijas publiski izmantojamos ūdeņos, kā arī mazinās antropogēnās ietekmes radītos zaudējumus. Tāpat plāns paredz zušu krājumu pārvaldību – zušu resursu papildināšanu un monitoringu, kas nodrošinās 2009.–2016. gadā īstenoto pasākumu pēctecību un ilgtspēju.

Paredzams, ka, īstenojot zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu, palielināsies iekšējo ūdeņu, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņu zivsaimnieciski nozīmīgie zivju resursi. Tiks radīti labvēlīgi apstākļi makšķerēšanai, vēžošanai, zemūdens medībām, uzņēmējdarbībai zvejniecībā un zivkopībā, tūrisma attīstībai, kā arī citās jomās, kas saistītas ar reģionālo attīstību. Tāpat tiks saglabāta ihtiofaunas bioloģiskā daudzveidība un nodrošināta zivju resursu dzīvotņu uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana.

Kopumā ik gadu Latvijas iekšējos publiski pieejamos ūdeņus plānots papildināt ar vismaz 15 milj. zivju kāpuru, mazuļu un smoltu, kā arī vēžu mazuļu un nēģu kāpuru. 

Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektu “Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.–2020. gadam” pieejama MK tīmekļvietnē.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana