Teritoriju pārvaldība

Samazināts Zivju fonda pasākuma atbalsta pretendentu administratīvais slogs

Rūta Rudzīte, LR Zemkopības ministrija (ZM)
22.11.2016

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"”, ko otrdien, 22.novembrī, apstiprināja valdība. Grozījumi noteikumos samazinās administratīvo slogu Zivju fonda pasākuma “Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā” atbalsta pretendentiem. 

Samazināsies Zivju fonda pasākuma atbalsta pretendentu – pašvaldību un Valsts vides dienesta (VVD) – administratīvais slogs, jo kopā ar projekta iesniegumu un citiem projekta dokumentiem atbalsta pretendentiem vairs nebūs Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz pašvaldību vai VVD pilnvaroto personu sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu kopijas, tāpat arī nebūs jāiesniedz administratīvās komisijas vai VVD lēmuma kopijas par naudas sodu, kas uzlikts par zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem vai zivju, zvejas rīku un zvejas līdzekļu izņemšanu. 

Šāda atbalsta pretendentu administratīvā sloga samazināšana iespējama tādēļ, ka Zivju fonda padomes sekretariātam, kas pārbauda atbalsta pretendentu iesniegtos dokumentus, ir pieeja Sodu reģistram, kurā atrodama detalizēta informācija par visiem administratīvajiem pārkāpumiem.

Grozījumi arī precizē noteikumu terminoloģiju, to saskaņojot ar Zvejniecības likumu un citiem zvejniecības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem. 

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"" stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana