Teritoriju pārvaldība

Sekmēs darba apstākļu un produktu kvalitātes uzlabošanu uz zvejas kuģiem

Viktorija Kalniņa, LR Zemkopības ministrija (ZM)
22.11.2016

Otrdien, 22. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Zvejas flotes modernizācija”. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai sekmētu Latvijas zvejnieku darba, drošības un veselības aprīkojumu uz klāja, kā arī zivju kvalitātes saglabāšanu.

Izmaiņas noteikumos paredz, ka turpmāk uz atbalstu pasākumā varēs pretendēt par zvejas kuģi, kas vismaz divus iepriekšējos gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iekļauts ZM zvejas kuģu sarakstā vai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” Latvijas kuģu reģistrā. Līdz šim kārtībā bija noteikts, ka zvejas kuģim, par kuru tā īpašnieks vēlas īstenot EJZF līdzfinansētu projektu, vismaz piecus iepriekšējos gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir jābūt iekļautam attiecīgajā iepriekš minētajā sarakstā vai reģistrā.

Paredzams, ka izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā sekmēs to, ka Latvijas zvejas flotes kuģos pēc iespējas ātrāk varētu īstenot ieguldījumus, ar ko izskauž zivju izmetumus, veicina visas nozvejas izkraušanas pienākuma izpildi, uzlabo zvejas selektivitāti, kā arī zvejnieku veselību un drošību uz kuģiem.

Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 136 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas flotes modernizācija”” pieejama MKtīmekļvietnē.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana