Teritoriju pārvaldība

Valdība atbalsta grozījumus atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”

Ilze Vabole, AgroPols
22.11.2016

Otrdien, 22. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa. Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz atcelt prasību atbalsta saņēmējam, kura projektā kopējo attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 1 miljonu eiro, Lauku atbalsta dienestam atmaksāt neto ienākumus, kas radušies pēc projekta īstenošanas.

Eiropas Komisija ir sagatavojusi grozījumu priekšlikumu Eiropas strukturālo un investīciju fondu kopīgo noteikumu regulā Nr. 1303/2013, kas attiecībā uz EJZF paredz atcelt prasību atbalsta saņēmējam, kura projektā kopējo attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 1 miljonu eiro, atmaksāt neto ienākumus, kas radušies pēc projekta īstenošanas. 

Lai līdz brīdim, kad stāsies spēkā minētie regulas grozījumi, nepakļautu uzņēmumus riskiem, kas saistīti ar to finanšu plūsmu, kā arī samazinātu administratīvo slogu EJZF administrēšanā iesaistītajām iestādēm, ir veikti grozījumi pasākuma “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” atbalsta piešķiršanas kārtībā, svītrojot prasību atbalsta saņēmējiem atmaksāt neto ienākumus Lauku atbalsta dienestam. 

Laikus novērst tos riska faktorus, kas saistīti ar uzņēmumu finanšu plūsmu, īpaši svarīgi ir situācijā, kad zivsaimniecības nozari joprojām ietekmē Krievijas sankciju radītās sekas.

Tāpat atbalsta piešķiršanas kārtības pielikumi papildināti ar nosacījumu, ka atbalsta pretendents norāda informāciju par radītajām darbavietām pēc projekta īstenošanas, kā arī veikti citi tehniski precizējumi.

Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 458 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”” pieejama MK tīmekļvietnē.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana