Teritoriju pārvaldība

Atsevišķām pašvaldībām nosaka zvejas limitu izmaiņas piekrastes ūdeņos

Viktorija Kalniņa, LR Zemkopības ministrija (ZM)
20.12.2016

Otrdien, 20. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos iedalāmo zvejas rīku skaita limitu vai nozvejas apjoma limitu pašvaldībām, kuru administratīvā teritorija robežojas ar piekrastes ūdeņiem. Grozījumi noteikumos paredz zvejas limitu maiņu Rucavas, Saulkrastu, Dundagas novada un Liepājas pilsētas pašvaldībām.

Izmaiņas noteikumos paredz Rucavas novadam papildus piešķirt 25 grunts tīklus, lai veicinātu apaļā jūrasgrunduļa zveju no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam. Savukārt Liepājas pilsētas pašvaldībai iedalīti papildu 30 tīkli apaļā jūrasgrunduļa zvejai, kā arī papildu piešķirti 20 reņģu tīkli zvejai Baltijas jūras piekrastē.

Dundagas novada pašvaldībai zvejai piekrastes ūdeņos piešķirti papildu pieci zivju tīkli un trīs lucīšu murdi, kas arī var būt efektīvs zvejas rīks apaļā jūrasgrunduļa zvejai. Saulkrastu novada pašvaldībai piekrastes zvejai Rīgas jūras līcī piešķirti papildu pieci lucīšu murdi un divi zivju murdi, savukārt zivju āķu limits samazināts par 400 gabaliem.

Pašvaldības reizi gadā valsts zinātniskajā institūtā „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”” (BIOR) iesniedz priekšlikumus par piekrastes ūdeņos noteikto zvejas limitu maiņu. BIOR izvērtē iesniegtos priekšlikumus un iesniedz ZM zinātniski pamatotu rekomendāciju par pašvaldību priekšlikumiem zvejas limitu maiņai.

Plānots, ka izmaiņas noteikumos stāsies spēkā ar 2017. gada 1. janvāri. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” pieejama MK tīmekļvietnē.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana