Teritoriju pārvaldība

12.07.2016.Kādās situācijās izmaksājams vēl iepriekšējā plānošanas perioda ELFLA un EZF atbalsts

11.07.2016.Atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādei

05.07.2016.Samazina aizdevumu procentu likmi lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei

05.07.2016.Grozījumi nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībās

21.06.2016.ES dalībvalstis būs tiesīgas marķēt ar ES logotipu visus bioloģiskās lauksaimniecības dzīvniekus

17.06.2016.Graudaugu nozarē piemēros PVN apgrieztās maksāšanas kārtību

16.06.2016.Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību mazo lauku saimniecību attīstībai

16.06.2016.Nodrošinās sēklas iepakojuma oficiālo etiķešu drošību un sēklas materiāla izsekojamību

16.06.2016.Apstiprināti grozījumi lauksaimnieciskās produkcijas integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas nosacījumos

14.06.2016.Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm

14.06.2016.Sekmīgas zvejas rezultātā Rīgas jūras līča piekrastē apturēta reņģu zveja

10.06.2016.Latvijā turpmāk ierobežos transtaukskābju izmantošanu pārtikā

10.06.2016.Valdība atbalsta grozījumus atbalsta piešķiršanas kārtībā jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

08.06.2016.Primārajā ražošanā nodarbinātajiem nebūs nepieciešama apmācība pārtikas higiēnā

31.05.2016.Valdība nosaka plānoto ES finansējumu un sasniedzamos rādītājus uzņēmējdarbības veicināšanai novadu pašvaldībās 34,92 milj.eiro apmērā

31.05.2016.Izmaiņas veterināro zāļu aprites noteikumos veicinās veterināro zāļu pieejamību

31.05.2016.Paredzētas stingrākas prasības importēto bioloģisko produktu kontrolei

25.05.2016.Paredz gandrīz 6,2 milj. eiro papildu atbalstu piena ražotājiem

24.05.2016.Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai

24.05.2016.Apstiprināti grozījumi marķētās dīzeļdegvielas piešķiršanas kārtībai zemes apstrādei

19.05.2016.Papildu teritorijām Latgales reģionā piešķir speciālās ekonomiskās zonas statusu

17.05.2016.Precizēti nosacījumi šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa iegūšanai

17.05.2016.Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijām - jauni nosacījumi un pienākumi

17.05.2016.Apstiprina noteikumus par maksimāli pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos

11.05.2016.Valdība atbalsta grozījumus atbalsta pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" kārtībā

05.05.2016.Aizdevumus varēs saņemt sīkie (mikro), mazie un vidējie zvejniecības un akvakultūras uzņēmumi

26.04.2016.Valdība apstiprina plānu ĢMO kontroles pastiprināšanai Latvijā

26.04.2016.2016. gadā paredzētais valsts atbalsts meža nozares attīstībai - 230,8 tūkst. eiro.

26.04.2016.Grozījumi noteikumos atvieglos piekrastes zvejniekiem apvienošanos ražotāju organizācijās

19.04.2016.Mainīti nosacījumi cūku nokaušanai ĀCM riska zonās

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. | 29
x

Paroles atgadināšana