Dokumentu hronika

Par krūmcidoniju pārbaudes metodiku


09.02.2010

Valdībā apstiprināti Zemkopības ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi "Krūmcidoniju atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika". Pašreiz nav normatīva akta, kas regulētu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodiku krūmcidonijām.

Noteikumu projekts nosaka pārbaudes metodiku visām krūmcidoniju šķirnēm, kas paredzētas augļu ražošanai. Noteikumu projekts nosaka:
    1) prasības pārbaudāmajam materiālam;
    2) šķirnes pārbaudes nosacījumus;
    3) šķirnes pazīmju novērtējumus.

Šie noteikumi tāpat, kā vēl 10 līdzīgi Ministru kabineta noteikumi, nosaka attiecīgās sugas šķirnes pārbaudes specifiskās prasības. Bet to, kurš un kurā vietā pārbauda, kā arī to, kuri dokumenti ir jāiesniedz kritēriju pārbaudes rezultātu atzīšanai, nosaka Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumi nr.243 „Kārtība, kādā organizē vai veic šķirnes pārbaudi un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu” („jumta noteikumi”). 

 

AgroPols

x

Paroles atgadināšana