Dokumentu hronika

Pilnveido augu pasu sistēmu


03.03.2010

Valdībā vakar (2. martā) apstiprināts Zemkopības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi"".
Noteikumu projekts ir sagatavots, lai tiesību normas, kas regulē augu pasu sistēmu un kas minētas Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.861 “Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un kārtību, kādā atzīst personas, kas veic vīrustestēšanu” un Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.54 “Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība”, saskaņotu ar Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumu Nr.218 “Augu karantīnas noteikumi” normām.

Līdz ar to noteikumu projektā ir precizētas tiesību normas, kas nosaka:
1) augu pasē norādāmo informāciju;
2) augu pases derīguma termiņu;
3) partijas numuru.

Noteikumu projekts redakcionāli precizē šādas normas, nemainot to būtību:
1) precizē normu, kas nosaka augu pases izdevējus;
2) augu pases pievienošanas prasības;

Tiesību aktā ir ietverta norma, kas praksē jau tiek piemērota, nosakot, kā persona var saņemt dienesta sagatavotu augu pasi. Pašreiz noteikumos tas nav noteikts, bet praksē personai ir nepieciešams vērsties Valsts augu aizsardzības dienestā, lai saņemtu augu pasi.
Normatīvā akta projekts precizē arī procedūru, kādā persona var saņemt atļauju pašai sagatavot augu pasi, saīsinot Valsts augu aizsardzības dienesta lēmuma pieņemšanas termiņu.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana